I CAB Plan-versionen för juni har vi gjort flera förändringar i CAB Plan.  

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CAB Plan genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden. Sammanfattning Release Notes CAB Plan juni 


CAB Plan: Import av nationella helgdagar 

CAB Plan: Inaktivera varning för att föregående jobb inte är klart 

CAB Plan: Överföring av skadedatum från kalkyl till ärende

CAB Plan: Ny placering av ”Redigera”-knappen i organisationsinställningarna
CAB Plan: Import av nationella helgdagar 

Nu finns en möjlighet att importera nationella helgdagar för ett kommande kalenderår. Vid import så kommer ledighet läggas på samtliga avdelningar på verkstaden. Vid valet av dagar så kan du också välja att markera dagarna som betald ledighet om informationen från CAB Plan används för löner. Om det finns planerade jobb på de markerade dagarna så kommer en varning visas och du bör då planera om dessa jobb först. Ångrar du ditt val så kan ledigheten tas bort genom att hämta helgdagarna igen och sedan klicka ur önskade dagar. 


 


CAB Plan: Inaktivera varning för att föregående jobb inte är klart 

Det finns nu en inställning i organisationsinställningarna som inaktiverar den varning som en tekniker får när ett tidigare jobb inte är klarmarkerat.  


 


CAB Plan: Synkronisering av skadedatum från kalkyl till ärende 

Om kalkylen innehåller ett skadedatum så kommer detta datum nu ingå i överföringen av informationen från kalkylen till ärendet i CAB Plan. Informationen läggs till i ärendets skadeflik.  


 


CAB Plan: Ny placering av ”Redigera”-knappen i organisationsinställningarna 

”Redigera”-knappen i organisationsinställningarna är flyttad till övre delen av fönstret för lättare åtkomst.