Vad är det för skillnader mellan det ”gamla” och det ”nya” beräkningssättet för Ytrikta?
 

Tidigare var användaren begränsad när det gällde att beskriva skadan för systemet – endast åtkomlighetsgrad (till skadans baksida) och skadeytan kunde anges.


Våra tidsstudier har visat att skador oftast repareras utifrån, vilket gör det gamla sättet att beskriva skador föråldrat. Numera finns det flera parametrar för att beskriva en skada.


Systemet beräknar nu även Ytrika-tider för aluminium.


Tidigare kunde du endast kalkylera Ytrikta per position utan att systemet visste vilken del de handlar om. Nu beräknas Ytrikta per reservdel. Principen kommer ni känna igen från Plastreparation.Vad gäller för befintliga kalkyler?

  • Befintliga kalkyler (skapade innan release 22.9 – 2022-09-24) som innehåller Ytrikta är låsta till det ”gamla” beräkningssättet för Ytrikta – även om du skulle ta bort alla tidigare valda Ytrikta-åtgärder.
     
  • Befintliga kalkyler som INTE innehåller Ytrikta använder sig av det ”nya” beräkningssättet för Ytrikta om Ytrikta väljs. 

  • Nya kalkyler (skapade efter release 22.9 – 2022-09-24) använder sig av det ”nya” beräkningssättet för Ytrikta om Ytrikta väljs.

 

Hur kommer jag till den nya Ytrikta-dialogen?

Du öppnar en position för att lägga till en Ytrikta-åtgärd genom att dubbelklicka i kolumn ”Ytrikta” för den önskade positionen eller genom att dubbelklicka på positionsnamnet. 


Ytrikta-fliken har tagits bort med denna release och finns endast kvar för kalkyler skapade innan 24.09.2022.


I den öppnade positionen väljer du reservdelen du vill reparera genom att högerklicka på reservdelstexten…


 

…eller genom att högerklicka på reservdelens 3D-bild… 

… och välja ”Ytrikta”

 


Hur fungerar den nya Ytrikta-dialogen och vad kan du göra där?


Du börjar med att ange vilket material reservdelen är tillverkat av.Beroende på vad du anger kommer systemet beräkna olika reparationstider för olika material.

 

Som nästa steg ska den faktiskt skadade ytan anges (INTE ytan du tror ska täckas av spackel under reparationen).Skadeytans Höjd och Bredd ska anges i centimeter. Systemet kommer direkt beräkna och visa ytans storlek (under kolumn ”Area (dm2)” (blå pil ovan). Du kan inte längre ange en skadeyta manuellt.


Du kan ange ytterligare parametrar som kan påverka reparationstiden. Dessa parametrar är:


 

Skrapskada – väljer du om skadan inte förändrade plåtens struktur (endast lackskada)


Veck – väljer du om skadan har hamnat i/vid ”normala” veck eller komplicerade designveck (maximalt antal = 5)


Inpassning – anges om en till maximalt tre granndetaljer måste inpassas mot skadeytan under reparationsförloppet (maximalt antal = 3)

 

Grundning – väljer du om biltillverkaren kräver grundning av plåten innan spackel appliceras

Body – 
Väljs om skadeytan är täckt av underredsmassa.

Tid för grovspackling – Detta visas när operationerna “Ytrikning” och ”Grovspackling” utförs av olika avdelningar (plåtverkstad eller lackverkstad). Detta för att säkerställa att tiden för utfört arbete överförs till rätt avdelning.

OBSERVERA! Vilken avdelning som utför grovspackling ställer du in under Inställningar=>Organisationsinställningar*.* - Denna funktionalitet är inte implementerad på alla marknader


Noteringar – här kan du skriva en kort förklaring om det behövs, till exempel var på reservdelen skadan sitter eller förtydliga vilken reservdel som avses i de fall flera reservdelar har samma namn (exempelvis: “Fäste“). Observera: Max 30 tecken. En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivningSlutligen kan du ange om reservdelen måste demonteras från bilen för att repareras.
 

OBS! Denna operation ger bara De/Mo-kedja för positionens huvuddetalj.


Är du färdig med din skadeyta så kan du – om det behövs – lägga till flera nya rader. Principen för att lägga till nya rader är precis likadant som tidigare: klicka på rad-ikonen med plustecknet.

Om du behöver ta bort en befintlig skade-rad klickar du på papperskorgen längst till höger på raden.Kan jag få hjälp om jag undrar över något i Ytrikta-dialogen?

Med nya Ytrikta i CABAS har vi skapat nya, dynamiska användarinstruktioner. Det betyder att du kan klicka på ett begrepp i gränssnittet (exempel: röd pil nedan) och komma direkt till rätt avsnitt i användarinstruktionerna.

 

Vill du läsa användarinstruktioner i sin helhet så kan du klicka på ikonen för detta som vanligt (blå pil nedan).


 

Hur kommer jag tillbaka till Ytrikta-dialogen?


Om du behöver göra kompletteringar (ändringar eller tillägg) i tidigare gjorda val så kommer du tillbaka till Ytrikta-dialogen genom att dubbelklicka på ”X”-et i kolumn ”Ytrikta” i Åtgärdsfönstret och sedan…

…dubbelklicka på reservdelen i Reservdelsfönstret…


 

…eller dubbelklicka i Åtgärdsfönstret (expanderat läge) på Ytrikta-raden som behöver kompletteras.Mer information

Det är möjligt att utföra flera operationer på samma reservdel i samband med Ytrikta. Som i exemplet nedan kan man beräkna ett byte av främre delen av en bakskärm (det så kallade ”hundbenet”) OCH ytriktning av den kvarvarande delen av skärmen. Tidigare var det inte möjligt att utföra flera operationer på samma reservdelsnummer.

 


 

Hur redovisas kalkylresultatet efter införandet av det nya beräkningssättet för Ytrikta?

Befintliga specifikationer som är påverkas av nya Ytrikta är ”Sammanställning” och ”Arbetsspecifikation”.


Sammanställningen visar Ytrikta-operationer som tidigare med tid, timdebitering och kostnad: 

Arbetsspecifikationen har fått ett nytt utseende. Numera redovisas varje skadeyta med sin storlek och tid (åtkomlighetsgrad finns inte kvar). Eventuell tid som lagts in manuellt markeras med fotnot 2 (manuellt tidsatt):


 


Systemet tillhandahåller numera en särskild specifikation för Ytrikta (Ytriktningsspecifikation). I den framgår alla val och inmatningar som gjorts per skadeyta. Tiderna redovisas per skadeyta och summeras per reservdel. Eventuell tid som lagts in manuellt markeras med fotnot 2 (manuellt tidsatt):