Millaisia eroja on pintaoikaisun “vanhalla” ja ”uudella” laskentatavalla?

Aikaisemmin käyttäjä on voinut kuvailla vauriota vain syöttämällä vaurion vaikeusasteen (A. Pääsy takaa tai B. Ei pääsyä takaa) ja kokonaispinta-alan (dm2). 

 

Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että vauriot korjataan yleensä ulkopuolelta, ja tämän vuoksi aikaisempi tapa kuvailla vauriota on vanhentunut. Olemme lisänneet uuteen laskentatapaan useampia parametrejä kuvaamaan vauriota. 

 

CABAS laskee korjausajan nyt myös alumiiniosien pintaoikaisulle. 

 

Aikaisemmin pintaoikaisu laskettiin kohteittain ilman, että järjestelmä tiesi mikä osa on kyseessä. Pintaoikaisun työaika lasketaan nyt varaosittain. Tämä on sama periaate kuin muovikorjauksissa. 

 

Miten käy aikaisempien laskelmien?

  • Aikaisemmat laskelmat (aloitettu ennen syyskuun 2022 CABAS-julkaisua eli ennen 24.9.2022), joihin on lisätty pintaoikaisu, lukitaan ”vanhaan” laskentatapaan. Laskelma on lukittu ”vanhaan” pintaoikaisutapaan, vaikka poistaisit aiemmin lisätyn pintaoikaisun laskelmalta.
  • Aikaisemmat laskelmat, joissa EI ole pintaoikaisua, toimivat ”uuden” laskentatavan mukaan, mikäli niihin lisätään pintaoikaisu 24.9.2022 jälkeen.
  • Uudet laskelmat (luotu syyskuun 2022 CABAS-julkaisun jälkeen eli 24.9.2022 tai myöhemmin) käyttävät ”uutta” laskentatapaa kun laskelmaan lisätään pintaoikaisu.


 

Miten pääsen uuteen Pintaoikaisu-valikkoon CABASissa?

Avaa kohde ja lisää siihen pintaoikaisu tuplaklikkaamalla kohteen nimeä tai valitsemalla varaosa ja painamalla ”O” halutulla kohderivillä.

 

Syyskuun CABAS-julkaisussa Pintaoikaisu-välilehti piilotetaan ja se on näkyvissä vain, kun käsitellään ennen 24.9.2022 tehtyjä pintaoikaisun sisältäviä laskelmia.

 

Kohteen varaosista voit valita korjattavaksi aiotun varaosan hiiren oikealla painikkeella … 

… tai klikkaamalla varaosan 3D-kuvaa hiiren oikealla painikkeella…...ja valitsemalla Pintaoikaisu.

 

 

Kuinka uusi pintaoikaisusivu toimii ja mitä voin tehdä siellä?

 

Aloita valitsemalla mistä materiaalista varaosa on valmistettu.

 


Valintasi vaikuttaa korjausajan laskentaan, sillä eri materiaaleilla on eri korjausaika.

 

Seuraavaksi vaurioalueen todellinen koko pitää määrittää (Ei se alue, johon kittiä pitää levittää korjauksen yhteydessä).
 

Vaurion korkeus ja leveys tulee syöttää senttimetreinä (cm) niille varattuihin kenttiin. Järjestelmä laskee alan automaattisesti ja näyttää sen kentässä “Ala (dm2)” (sininen nuoli yllä olevassa kuvassa). Huomaathan, että vaurioalaa ei voi enää syöttää manuaalisesti.

 

Voit nyt lisätä korjausaikaan vaikuttavia laskentaparametrejä tarvittaessa. Näitä ovat:

 

 

  • Naarmu – valitaan kun vaurio voidaan korjata kokonaisuudessaan hiomalla ja kittaamalla, jolloin pintaoikaisua ei tarvitse tehdä, jotta pinta saataisiin palautettua muotoonsa.
  • Kantti – valitaan kun kantti on vaurioitunut. Kantit ja taitokset on voitu tehdä ulkonäön vuoksi tai rakenteellisista syistä ja se voi olla kovera (painunut) tai kupera (pullistuva) (kantteja voi olla 0–5 kpl).
  • Sovitus – tulee kyseeseen, kun varaosan reuna on vaurioitunut ja sitä pitää sovittaa viereiseen osaan. Vaurioitunut alue voi ulottua usean eri osan alueelle. Vaurion johdosta sovitettavien osien lukumäärä tulee syöttää sille varattuun kenttään (sovituksia voi olla 0–3 kpl).
  • Kiveniskusuojan poisto – valitse mikäli kiveniskusuoja pitää poistaa vaurion korjaamiseksi.
  • Pohjustus – valitaan mikäli autonvalmistaja edellyttää pohjustusta ennen kuin kittaus tehdään. Huom! Tämä kenttä on näkyvissä vain, jos karkeakittaus tehdään peltikorjaamossa.
  • Karkeakittauksen aika – näytetään kun pintaoikaisu ja karkeakittaus tehdään eri osastojen toimesta (korikorjaamo tai maalaamo).


 

HUOMAA! Organisaatioasetuksissa voidaan valita mikä osasto tekee karkeakittauksen. Asetus koskee koko organisaation kaikkia laskelmia.

  

Muistiinpanot – tähän voit tarvittaessa kirjoittaa lyhyen selityksen (esim. missä kohtaa varaosaa vaurio sijaitsi tai jos samannimisiä osia on useita). Huomaa 30 merkin rajoitus. 
Lopuksi voit valita purkutyön oikaisua varten tarvittaessa.
 

HUOMAA! Tämä valinta lisää I/A työn oikaisua varten vain kohteen pääosalle! 

 

Kun olet saanut ensimmäisen vaurioalueen tiedot täytettyä, voit tarvittaessa lisätä uusia rivejä. Rivien lisääminen toimii kuten ennenkin valitsemalla plusmerkillä varustettu rivikuvake.Vauriorivin voit poistaa valitsemalla roskakorikuvakkeen ko. rivin kohdalta oikeasta laidasta.

 

Miten saan apua jos minulle tulee kysymyksiä uudesta pintaoikaisusta? Olemme luoneet CABASiin uudet dynaamiset sovellutusohjeet uuden pintaoikaisun osalta. Voit avata ohjeet käyttöliittymästä suoraan kentän otsikosta (alla olevassa kuvassa esimerkit merkitty punaisilla nuolilla). 

 

Jos taas haluat lukea sovellutusohjeet kokonaan, voit valita sovellutusohjekuvakkeen kuten ennenkin (sininen nuoli alla olevassa kuvassa).
 

Kuinka pääsen takaisin pintaoikaisusivulle?

 

Jos haluat muokata syöttämiäsi tietoja, mene takaisin pintaoikaisusivulle tuplaklikkaamalla ”X” pintaoikaisusarakkeessa F6 Toimenpiteet -sivulla ja tuplaklikkaa haluttua varaosariviä Varaosat-sivulla…

 

 

…tai tuplaklikkaa haluttua pintaoikaisuriviä F6 Toimenpiteet -sivulla (kun laajennetut tiedot ovat näkyvillä):
 

Useita toimenpiteitä samassa osassa

 

Voit lisätä useita toimenpiteitä samaan osaan pintaoikaisun osalta. Esimerkiksi tässä alla olevassa esimerkissä, voit laskea osittaisen vaihdon takalokasuojan etuosan vaihdolle ja tehdä jäljelle jäävään osaan pintaoikaisua.
Aikaisemmin ei ollut mahdollista kohdistaa kahta toimenpidettä samalla varaosanumerolla olevaan osaan. 

 

 

Miten uuden pintaoikaisun mukaiset työajat näytetään muutoksen jälkeen?

 

Nykyiset laskelmaerittelyt, joihin pintaoikaisun muutos vaikuttaa ovat Korjauskustannuslaskelma ja Työerittely.

 

Korjauskustannuslaskelma näyttää kuten ennenkin pintaoikaisulle työajan jaksoina, tuntihinnan ja kokonaiskustannuksen: 

Työerittely on saanut uuden ilmeen. Nyt jokainen vaurioalue on näytetty erikseen koon ja ajan osalta (vaikeusastetta ei enää ole). Mikäli aika on syötetty manuaalisesti, näytetään sellaisen rivin kohdalla merkintä 2 (Aikalähde: manuaalinen). 

 


 

Järjestelmästä löytyy myös uusi laskelmaerittely (Pintaoikaisun erittely). Siinä näytetään varaosittain kaikki vaurioalueen ja kohteen valinnat ja tiedot. Kohteen pääosan irrottaminen näytetään myös varaosittain. Ajat näytetään vaurioittain ja lasketaan yhteen varaosittain. Mikäli aika on syötetty manuaalisesti, se näytetään merkinnällä 2 (Aikalähde: manuaalinen).