I CAB Plan-versionen för september har vi gjort förändringar i flera av våra tjänster. 

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CAB Plan genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.


Sammanfattning Release Notes CAB Plan september

CAB Plan: Fotobesiktningar på CAB Plan Start
CAB Plan: Låsa manuellt tillagd tid
CAB Plan: Startdatum i kalkylen anger start i CAB Plan (Endast med CABAS)
CAB Plan: Ange att fordonet inte är körbart i ärendet
CAB Damage Inspection Booking: Flera nya inställningar tillagda
Online Repair Status: Statusen ”Klar för leverans” kan användas
CAB Plan Deviation Handling: Möjlighet att exportera kommentarer                                                             CAB Plan: Fotobesiktningar på CAB Plan Start
På CAB Plan Start kan du se hur många öppna fotobesiktningar som finns. Vi har dessutom utökat informationen med relevanta datum på ett flertal ställen på sidan.
CAB Plan: Låsa manuellt tillagd tid                    
Det är möjligt att låsa en tid som lagts till manuellt på ett jobb. Detta gör att tiden kommer att finnas kvar även om kalkylen uppdateras med en ny tid. 
CAB Plan: Startdatum i kalkylen anger start i CAB Plan (Endast med CABAS)                                                        
Om det finns ett datum i kalkylen som anger start av reparationen så kommer det datumet användas när bokningen görs i CAB Plan. Undantaget är om du har aktiverat inställningen som gör att du alltid behöver ange startdatumet manuellt.
CAB Plan: Ange att fordonet inte är körbart i ärendet                                                                          
I ärendet går det nu att ange att fordonet inte är körbart.


 

 

CAB Damage Inspection Booking: Flera nya inställningar tillagda                                                              
I administrationsgränssnittet för skadebesiktningsportalen så finns nu ett flertal nya inställningar.

Om du administrerar flera verkstäder som har samma juridiska namn så går det att döpa om en verkstad till ett valfritt namn. Det nya namnet kommer bara att synas i administrationsgränssnittet.  Det är möjligt att separera vilka personer som skall få en kopia på skadebesiktningsbokningar beroende på om det är en inspektion på plats eller en fotobesiktning.  


Om du vill att kunder bara skall kunna boka fotobesiktningar i skadebesiktningsportalen så går det att inaktivera möjligheten att boka en tid för inspektion på plats.


Nu finns det en möjlighet att välja inom vilken radie som verkstäder skall visas på kartan. Tidigare så visades alltid verkstäder inom en radie på 50 km i första hand. Precis som tidigare så kan du välja att se fler verkstäder som ligger utanför den radie som du angett när man gör bokningen.


Det går att aktivera valet att ange att fordonet inte är körbart när en skadebesiktningsbokning görs. Online Repair Status: Statusen ”Klar för leverans” kan användas                                        
I administrationsgränssnittet för Online Repair Status kan du välja att reparationen visas som klar för fordonsägaren när statusen ”Klar för leverans” sätts i CAB Plan. Alternativet att visa reparationen som klar när statusen ”Klar” sätts finns fortfarande kvar som ett alternativ. 

CAB Plan Deviation Handling: Möjlighet att exportera kommentarer                                                            
I CAB Plan Deviation Handling så har det sedan tidigare gått att exportera samtliga avvikelser till Excel. Nu går det också exportera information om vilken tekniker som registrerat avvikelsen samt den kommentar som skrivits.