I CAB Plan-versionen för september har vi gjort det möjligt att skicka ett bekräftelse-SMS till kunden innan reparationen. Dessutom kan kunden nu svara verkstaden på SMS som skickas. 

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CAB Plan genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.


Sammanfattning Release Notes CAB Plan september

CAB Plan: Bekräftelse-SMS till kund innan reparation
CAB Plan: 2-vägskommunikation med SMS

CAB Plan: Planerade jobb i en lista i planeringen 

CAB Plan: Fotobesiktningar inkluderade i besiktningsrapporten

CAB Plan: Arbetsordernummer i ärenderapporten

CAB Plan: Möjligt att lägga till e-postmeddelanden som dokument

CAB Plan: Lägga till hämta- och lämnatider som standard för hyrbil

CAB Plan: Försäkringsbolag tillagt i tool-tip i flödesvisningen

CAB Plan: Skapa filter i flödesvisningen med försäkringsbolag och egna reparationer

CAB Plan: Inställningar för flödesvisningen borttagna från organisationsinställningar

CAB Damage Inspection Booking: Justering av texter i kundbekräftelsen

 

              

 

CAB Plan: Bekräftelse-SMS till kund innan reparation
En ny SMS-mall finns nu tillgänglig om du önskar att kunden skall bekräfta inlämning av fordonet för reparation. Det går att välja om utskicket skall skickas manuellt, direkt när en reparation är bokad eller en dag efter att reparationen bokats. Den nya notifieringen är också synlig bland de övriga SMS-utskicken i ärendet. 


CAB Plan: 2-vägskommunikation med SMS
Det är nu möjligt för kunden att svara på SMS som skickas ut. I inställningar för SMS finns en kryssruta som gör detta möjligt. Denna ruta är markerad som standard och om du inte vill att kunden skall kunna svara så avmarkerar du den. Observera att om du tillåter svar från kunden så kommer inte verkstadsnamnet vara avsändaren i SMS utan ett virtuellt telefonnummer. När en kund svarar på ett SMS kommer detta att synas i överkant i fönstret i ett notiscenter som heter ”Inkommande SMS”. Klickar du på ”Inkommande SMS” så kommer du att se samtliga svar som inkommit. Ett klick på telefonikonen öppnar samtliga SMS som skickats och erhållits för detta reparationsärende. 
Det fönster som visar samtliga SMS med denna kund har gjorts om för att göra det enklare att följa korrespondensen. Varje SMS som kommit från kunden kan bekräftas att det är läst. Så länge som det finns SMS som inte har bekräftas så kommer detta att synas i notiscentret.


Vi har i samband med detta också gjort en förändring på telefonikonen i flödesvisningen och ärendet. En grå ikon indikerar att det inte finns några SMS på detta ärende, är det en grön markering runt telefonikonen så finns det SMS på detta ärende och en röd markering med en siffra visar att det finns olästa SMS från kunden.CAB Plan: Planerade jobb i en lista i planeringen
Efter önskemål från våra användare så har vi lagt till en lista med alla jobb som finns på en tekniker eller ett team för en specifik dag. Om jobben är väldigt korta kan det vara svårt att se dem i planeringskalendern och detta gör det nu mycket enklare. Listan kommer fram om du klickar på den nya ikonen vid namnet på resursen. De jobb som visas är de som finns i kalendern för det datum som är valt i höger ovankant. Det är också möjligt att planera om jobben från listan genom att ta tag i jobbet i listan och dra det till önskad plats i kalendern. 
CAB Plan: Fotobesiktningar inkluderade i besiktningsrapporten
I rapporten för skadebesiktningar är nu fotobesiktningar inkluderade. Ett ”X” indikerar att det är en fotobesiktning. Dessutom kan du se vilket datum en bokning gjordes samt vilket datum besiktningen utfördes. 
CAB Plan: Arbetsordernummer i ärenderapporten

Om det finns ett arbetsordernummer på ett ärende så visas det nu i ärenderapporten. Detta är ett önskemål från verkstäder som använder ärenderapporten som en rapport för garantiärenden. 
CAB Plan: Möjligt att lägga till e-postmeddelanden som dokument
Nu finns möjlighet att lägga till e-post med suffixet ”.msg” som ett dokument i ärendet.


CAB Plan: Lägga till hämta- och lämnatider som standard för hyrbil
Om du ofta använder samma tider för hämtning och lämning hos ett hyrbilsföretag, kan du ange dessa tider i inställningarna för hyrbilsföretaget så att de alltid kommer med i ärendet. Det går naturligtvis att ändra tiderna i ärendet i efterhand, vid behov.  
CAB Plan: Försäkringsbolag tillagt i tool-tip i flödesvisningen

Det går nu att se aktuellt försäkringsbolag i tool-tip i flödesvisningen om man för musen över registreringsnumret.

 

CAB Plan: Skapa filter i flödesvisningen med försäkringsbolag och egna reparationer
Nu finns möjlighet att skapa egna filter i flödesvisningen, där du kan inkludera ett försäkringsbolag. Då syns endast de ärenden där detta försäkringsbolag är valt. Dessutom kan du markera om du endast vill se de ärenden där samtliga jobb görs av din egna verkstad. Denna möjlighet är önskemål från verkstäder som arbetar med en eller flera externa verkstäder.
CAB Plan: Inställningar för flödesvisningen borttagna från organisationsinställningar
Sedan flera år tillbaka finns inställningarna för flödesvisningen tillgängliga i övre högra hörnet på flödesvisningen. Därför har vi nu tagit bort genvägen till dessa inställningar som fanns i organisationsinställningarna.
CAB Damage Inspection Booking: Justering av texter i kundbekräftelsen

Den text som finns i kundbekräftelsen som skickas ut som SMS och e-post till kunden vid en skadebesiktningsbokning har gjorts om för att bli mer generell. Istället för att till exempel skriva ”Skadebesiktningsbokning” så heter det nu ”Bokning”. Många verkstäder använder skadebesiktningsportalen för att boka in andra tjänster såsom glasreparation och då passar denna text bättre.