I aprilreleasen inför vi flera nyheter i CABAS, bland annat kommer systemet spara metadata för bifogade foton i kalkylen. Vi inför även några andra nyheter som du kan läsa mer om nedan. 

 

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.


Sammanfattning Release notes April

CABAS: Metadata för bifogade foton

CABAS: Organisationsnummer visas i CABAS och på kalkylutskrifterna

CABAS: Påminnelse när ”Automatiskt lackval” är avstängt

CABAS: Borttag av möjligheten att sända kalkyl direkt från Startsidan


__________________________________________________________________________________________


CABAS: Systemet sparar och visar metadata för bifogade foton

Det har blivit allt vanligare att fordonsägarens egna foton av skadan används av försäkringsbolaget och verkstaden. För att säkerställa att fotot inte tagits innan den anmälda skadan uppstått, går det nu att lägga till och spara fotots metadata i kalkylen. Det innebär att det går att se tidpunkten (datum och klockslag) för när fotot tagits, samt var det tagits via GPS-koordinaterna (latitud och longitud).

CABAS: Organisationsnummer visas i CABAS och på kalkylutskrifterna

I och med denna uppdatering har vi gjort plåt-, plast- och lackverkstädernas organisationsnummer synliga i kalkylen. I kalkylen ser du organisationsnumren i ”Verkstäder och Debiteringar” under fliken ”Reparera”:


På alla kalkylutskrifter och sparade PDF-filer av kalkylresultatet visas dock endast plåtverkstadens organisationsnummer i sidfoten, då plåtverkstaden är ansvarig för reparationsuppdraget även om du till exempel har externa plast- och lackverkstäder som underleverantörer.


CABAS: Påminnelse när ”Automatiskt lackval” är avstängt

Vi har valt att införa en synlig påminnelse i CABAS när det automatiska lackvalet är avstängt.
Påminnelsen visas i följande dialoger: Reservdelar, Ytrikta och Lack.


CABAS: Borttag av möjligheten att sända kalkyl från startsidan

Från och med nu kan du endast sända kalkyler till försäkringsbolag via "Sänd till försäkringsbolag" i menyn inne i kalkylen. Möjligheten att sända kalkyler (via högerklick) från startsidan i CABAS har tagits bort med anledning av att kalkyler ibland kunde låsa sig för redigering.