I CAB Plan-versionen för februari hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat så har vi gjort det enklare att planera om jobb och lagt till möjlighet att ange anledning till varför kundens leveransdatum är ändrat. 

Länkar till Release Notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger i CAB Plan. 


Sammanfattning Release Notes CAB Plan februari

  • CAB Plan: Kopiering av information
  • CAB Plan: Automatisk generering av arbetsordernummer 
  • CAB Plan: Ny information på startsidan
  • CAB Plan: Förbättrad filtrering på jobb i flödesvisningen 
  • CAB Plan: Ange orsak för ändring av kundens leveransdatum
  • CAB Plan: Nytt filter i planeringen där alla föregående jobb är klara
  • CAB Plan: Enklare att planera om jobb
                    

 

CAB Plan: Kopiering av information 
Det är nu möjligt att kopiera viss information från ärendet och klistra in i andra system. Information som du kan kopiera är registreringsnummer och kund- och reparationsnoteringar. Detta gör du genom att högerklicka på information och välja ”Kopiera”. 


 

 

 

CAB Plan: Automatisk generering av arbetsordernummer 
Nu kan du låta CAB Plan skapa ett unikt arbetsordernummer för reparationsärendet. Du aktiverar detta genom att välja ”Automatiskt arbetsordernummer” i organisationsinställningarna. Då skapas ett nytt arbetsordernummer för varje nytt reparationsärende. Finns redan ett arbetsordernummer i en kalkyl som kopplas till ärendet, så används den informationen i första hand.

  

 

 

CAB Plan: Ny information på startsidan                                
På CAB Plans startsida kan du nu även se hur många tekniker som har en registrerad frånvaro och också hur många närvarande tekniker som just nu inte har ett pågående jobb.  

Efter önskemål från våra användare har också informationen ”Klar för leverans” ändrats så att du där ser alla fordon som är klara för leverans och inte bara de som blivit klara idag. CAB Plan: Förbättrad filtrering på jobb i flödesvisningen     
Om du skapar ett filter där du vill visa ärenden med en viss status för en viss avdelning eller resurs, kommer nu endast de ärenden som har just den statusen för den avdelningen eller resursen att visas. Ett exempel kan vara att du vill se alla ärenden som är pågående på lackavdelningen. Tidigare visades då alla ärenden där något jobb var pågående och där det också fanns ett jobb bokat eller planerat på lackavdelningen. 

Statusen ”Avbruten” har också lagts till som ett eget val. Tidigare visades alla avbrutna jobb om statusen ”Pausad” var vald. 

 

CAB Plan: Ange orsak för ändring av kundens leveransdatum
Om du ändrar kundens utlovade leveransdatum i ett ärende kan du nu välja anledning varför. Antingen väljer du något av de fördefinierade anledningarna eller så kan du välja ”Annat” och sedan själv skriva en kommentar.  


 


Att detta datum har ändrats i ett ärende visas genom att en ikon syns vid datumet i ärendet och också i flödesvisningen. Klickar du på ikonen så kan du se de ändringar som gjorts historiskt. 


 


Det går också att skapa en rapport med alla datumändringar som gjorts under en viss period om du önskar att få statistik för detta. Denna rapport är möjlig att exportera som en csv-fil för användning i Excel. 


 


CAB Plan: Nytt filter i planeringen där alla föregående jobb är klara
Vid föregående release tillkom ett filter i planeringen som visade jobb där föregående jobb var klart. Efter önskemål så har vi lagt till ytterligare ett filter som visar jobb där alla föregående jobb är klara. 


 

CAB Plan: Enklare att planera om jobb 
Om det finns pågående jobb i ett ärende så är det nu enkelt att boka eller planera om resterande jobb. Du väljer då ett nytt datum i kalendern från när de resterande jobben skall bokas eller planeras och klickar sedan på knappen ”Sök och boka” eller ”Sök och planera”. Samtliga jobb som ligger efter det senaste jobbet som är påbörjat kommer då att bokas eller planeras om.