Helmikuun CAB Plan -päivityksessä on useita parannuksia. Jatkossa työn suunnittelu helpottuu ja luovutuspäivän viivästymiselle voidaan kirjata syy. 

Linkit Julkaisutietoihin löytyvät aloitussivun oikean yläreunan ”Julkaisutiedot” ikonia klikkaamalla. 


Yhteenveto: CAB Plan julkaisutiedot helmikuu 2021

  • CAB Plan: Tietojen kopiointi
  • CAB Plan: Automaattinen työmääräinnumeron luominen
  • CAB Plan: Uusi kohde CAB Plan –aloitussivulla
  • CAB Plan: Parannettu töiden suodatus vuokaaviossa
  • CAB Plan: Anna syy luovutuspäivän viivästymiselle
  • CAB Plan: Uusi suodatin suunnitteluun töille, joissa edelliset työvaiheet ovat valmiita.
  • CAB Plan: Helpompi työn suunnittelu 
                    

 

CAB Plan: Tietojen kopiointi
Jatkossa tapahtuman tietoja kuten rekisterinumero sekä asiakas- ja korjaushuomautukset voidaan kopioida muihin järjestelmiin. Kopioiminen tapahtuu klikkaamalla hiiren kakkospainiketta tietojen päällä ja valitsemalla ”kopioi”. 


 

 

 

CAB Plan: Automaattinen työmääräyksen numeron luominen  
Jatkossa CAB Planin voidaan antaa luoda tapahtumalle ”Automaattinen työmääräyksen numero”. Tämän jälkeen CAB Plan luo uusille tapahtumille automaattisesti työmääräyksen numeron. Automaatti ei luo työmääräyksen numeroa, jos se on laitettu tapahtumaan käyttäjän toimesta.  

  

 

 

CAB Plan: Uusi kohde CAB Plan -aloitussivulla                                 
CAB Planin aloitussivulle on lisätty kohde, joka kertoo, kuinka monta resurssia on poissa ja kuinka monella läsnä olevalla resurssilla ei ole käynnissä olevaa työtä.  

Olemme käyttäjien toiveesta muuttaneet ”Valmiina toimitettavaksi” niin, että se jatkossa huomio kaikki valmiina toimitettavaksi olevat tapahtumat, eikä vain kuluvan päivän aika valmiiksi tulevia tapahtumia. CAB Plan: Parannettu töiden suodatus vuokaaviossa                                                                                
Tällä hetkellä vuokaaviossa Työn tilaa voidaan suodattaa osastoittain ja resursseittain ainoastaan niissä tapahtumissa, joiden työn tila on Ei varattu, Varattu, Suunniteltu, Ei aloitettu, Meneillään, Tauolla ja Valmis pvm. Jatkossa voidaan suodattaa myös keskeytetyt työt. Päivityksen myötä siis kaikki osastoon ja resurssiin liittyvät työn tilat voidaan suodattaa vuokaaviossa.   

 

 

CAB Plan: Anna syy luovutuspäivän viivästymiselle                                                                            
Jatkossa jos työ ei valmistu suunnitellusti ja asiakkaalle luvattu luovutuspäivä ei toteudu voidaan syy myöhästymiselle kirjata tapahtumalle. Syyksi voidaan valita jokin ennalta määrätyistä syistä, tai valitsemalla vaihtoehto ”Muu” voidaan syy antaa itse.   


 

Luovutuspäivän viivästymisestä ilmestyy kuvake tapahtumaan ja vuokaavioon.   


 


Luovutuspäivän viivästymisistä voidaan luoda raportti, jolla on helppo seurata viivästymisiä tietyllä aikavälillä. Raportti voidaan viedä csv-tiedostona Exceliin.  


 


CAB Plan: Uusi suodatin suunnitteluun töille, joissa edelliset työvaiheet ovat valmiita 
Edellisessä julkaisussa suunnitteluun lisättiin suodatin, josta voidaan helposti nähdä tapahtumat, joiden edellinen työvaihe on merkattu valmiiksi. Pyynnöstä olemme nyt lisänneet suunnitteluun suodattimen, josta näkee tapahtumat, joiden kaikki edelliset työvaiheet on merkattu valmiiksi. 


 

CAB Plan: Helpompi työn suunnittelu 
Tapahtumat, joissa ensimmäiset työvaiheet on käynnistetty ja loput työvaiheet ovat vielä varaamatta, suunnittelematta, varattuja tai suunniteltuja, voidaan jatkossa helposti varata tai suunnitella. Varaus ja suunnittelu voidaan myös tehdä uudelleen jo varatuille ja suunnitelluille töille. Aikaisemmin tällaiset työt piti varata ja suunnitella manuaalisesti. Jatkossa tapahtuman varaamattomille ja suunnittelemattomille töille valitaan uusi aloituspäivä ja klikataan joko CAB Plan ”Etsi ja varaa” tai ”Etsi ja suunnittele” -painiketta, ja kaikki työvaiheet viimeisen aloitetun työvaiheen jälkeen varataan tai suunnitellaan. Ominaisuutta voi hyödyntää tapahtumiin, joiden ensimmäiset työvaiheet ovat myöhästyneet ja viimeiset työvaiheet eivät toteudu suunnitellusti ja vaativat uudelleensuunnittelua.