I CAB Plan-versionen för november hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat har ytterligare förbättringar gjorts gällande planering av jobb där föregående jobb är klart. 

Efter läsning hittar du Release notes via ikonen till höger i toppmenyn i CAB Plan.  

Sammanfattning Release Notes CAB Plan november 

CAB Plan: Information tillagd i skadebesiktningsrapporten 

CAB Plan: Ta bort SMS-notifiering från ett bokningsschema 

CAB Plan: Nytt filter i planeringen där föregående jobb är klart 

CAB Plan: Enklare sätt att välja standardinställningen för filter i flödesvisningen 

CAB Damage Inspection Booking: Radera alla inställningar för ett besiktningsavtal 

 

CAB Plan: Information tillagd i skadebesiktningsrapporten 
I rapporten för skadebesiktningsbokningar har en ny kolumn lagts till. Den visar vilken depå som bokningen har skett på. Den informationen kan vara relevant vid jämförelse av flera depåer. 

Det finns nu också möjlighet att exportera ut informationen i rapporten i csv-format som sedan kan öppnas i Excel. CAB Plan: Ta bort SMS-notifiering från ett bokningsschema 
Det går nu att ta bort SMS-notifieringar från ett befintligt bokningsschema. Tidigare var det endast möjligt att lägga till notifieringar eller flytta dem mellan de olika jobben.  CAB Plan: Nytt filter i planeringen där föregående jobb är klart 
Efter kundönskemål finns nu möjlighet att i planeringen enkelt kunna se vilka av jobben som ska planeras som har ett föregående jobb som är klart. Detta kan underlätta om jobben ska planeras ut först när de är möjliga att starta. Dessa jobb visas i ett nytt filter till vänster i planeringsvyn. CAB Plan: Enklare sätt att välja standardinställningen för filter i flödesvisningen 
Vid användning av olika filter i flödesvisningen går det nu snabbare att komma tillbaka till den inställning som är vald som standard. Standardinställningen nås genom att klicka på stjärnan till vänster om listan med filter. Stjärnan visas i gult när standardinställningen är vald. CAB Damage Inspection BookingRadera alla inställningar för ett besiktningsavtal 
Nu kan samtliga fabrikat och modellår som är valda i ett avtal för en verkstad raderas samtidigt. I inställningar för avtal finns en ikon tillgänglig, som används för att ta bort samtliga fabrikat i avtalet. Därefter kan de fabrikat som ska gälla från och med nu läggas till.