Med november-releasen gör vi användarinstruktionerna mer lättåtkomliga i CABAS, vilket underlättar för er användare att skapa korrekta kalkyler. Vi inför även några andra nyheter som du kan läsa mer om nedan.  

Efter läsning hittar du Release notes via ikonen till höger i toppmenyn i CABAS. 

 

Sammanfattning Release notes November 

CABAS: Direkt åtkomst till användarinstruktioner i CABAS  
CABAS: Synkronisering av dokument mellan CABAS och CAB Plan  
CABAS: VIN sökning även i glaskalkyler (endast Volvo)  
CABAS: Borttag av automatisk lackyta vid Ytrikta  
 

CABAS: Direkt åtkomst till användarinstruktioner i CABAS  

Från och med novemberreleasen blir det enklare att ta hjälp av användarinstruktionerna vid skadekalkylering i CABAS. En ny ikon har införts på ställen i CABAS där behov av att söka information i användarinstruktionerna kan uppstå. Vid klick på ikonen öppnas den rätta användarinstruktionen i ett nytt fönster, vilket gör att användaren kan läsa instruktionen utan att avbryta arbetet i skadekalkylen. 

CABAS: Synkronisering av dokument mellan CABAS och CAB  

Sedan 2017 har det varit möjligt att synkronisera foton mellan CABAS och CAB Plan. Önskemål har inkommit om att även dokument ska kunna synkroniseras mellan systemen, vilket har införts med novemberreleasen.


CABAS: VIN-sökning även i glaskalkyler (endast Volvo)  

Från och med denna release finns möjlighet att för personbilsmodeller från märket Volvo nyttja resultatet av en VIN-sökning, när reservdelarna för en glaskalkyl ska väljas i CABAS. 


CABAS: Borttag av automatisk lackyta vid Ytrikta  

Den automatiska lackytan vid reparationsmomentet Ytrikta är borttaget, eftersom systemet inte kan avgöra hur stor yta som måste lackeras efter reparationen. Från och med denna release behöver verkstaden manuellt bestämma vilken som är den relevanta lackytan efter respektive Ytrikta-reparation.