Marraskuun julkaisusta lähtien CABASin sovellutusohjeet ovat helpommin saatavilla, joka helpottaa käyttäjää tekemään laskelman oikein. Esittelemme myös muutamia muita uutuuksia, joista voit lukea lisää alla. 

Jatkossa voit palata julkaisutietoihin CABASin ylävalikossa olevan kuvakkeen kautta. 

 

Marraskuun julkaisutietojen yhteenveto  

CABAS: Suora pääsy CABASin käyttöohjeisiin 
CABAS: Asiakirjojen siirtyminen CABASin ja CAB Planin välillä 
CABAS: VIN-haku myös lasilaskelmissa (ainoastaan Volvo)  
CABAS: Automaattisen maalausehdotuksen poisto pintaoikaisun yhteydessä  

 
 

CABAS: Suora pääsy CABASin käyttöohjeisiin  

Marraskuun julkaisusta lähtien sovellutusohjeet ovat helpommin saatavilla CABAS-laskelmassa. Uusi kuvake on laskelman eri työvaiheisiin liittyvillä välilehdillä. Kuvaketta klikkaamalla käyttäjä siirtyy helposti, laskentaa keskeyttämättä, lukemaan työvaiheeseen liittyvää sovellutusohjetta.


CABAS: Asiakirjojen siirtyminen CABASin ja CAB Planin välillä  

Vuodesta 2017 lähtien valokuvia on voitu siirtää CABASin ja CAB Planin välillä. Käyttäjillä on noussut tarve myös asiakirjojen siirtämiselle. Tarpeeseen on nyt vastattu ja jatkossa asiakirjat voidaan siirtää CABASin ja CAB Planin välillä.CABAS: VIN-haku myös lasilaskelmissa (ainoastaan Volvo) 

Jatkossa lasilaskelmassa useiden Volvo-mallien varaosien valintaa voidaan helpotta VIN-haun avulla. VIN-haku antaa mahdollisuuden poistaa CABASin varaosavälilehdeltä ne varaosat, jotka eivät liity valittuun VIN-numeroon, jolloin käyttäjän on helpompi valita oikeat varaosat vauriolaskennassa olevaan ajoneuvoon.CABAS: Automaattisen maalausehdotuksen poisto pintaoikaisun yhteydessä  

Automaattinen maalausehdotus pintaoikaisun yhteydessä on poistettu. Pintaoikaisun jälkeen CABAS ei enää automaattisesti valikoi ulkopintamaalausaloja. Jatkossa pintaoikaistavien varaosien maalattavat ulkopinnat on merkittävä käsin.