I CAB Plan-versionen för september hittar du ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat har checklistan förbättrats ytterligare efter önskemål från våra användare. 

Länkar till Release Notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger. 

Sammanfattning Release Notes CAB Plan september 

CAB Plan: Information om ny mobil stämplingsapplikation 
CAB Plan: Ny funktionalitet i hantering av checklistor 
CAB Plan: Dokument från CABAS-kalkylen överförs till CAB Plan-ärendet  
                

CAB Plan: Information om ny mobil stämplingsapplikation 
Under hösten kommer vi att lansera en ny mobil stämplingsapplikation, CAB Repair. Applikationen är webbaserad och fungerar med alla de vanliga webbläsarna. Förutom ett enkelt och tydligt användargränssnitt kommer även mobil användning av funktioner såsom signering av checklistor att vara möjligt i CAB Repair. Under oktober testar och utvärderar ett antal användare applikationen innan den lanseras för alla. CAB Plan: Ny funktionalitet i hantering av checklistor 
Nu finns fler valmöjligheter för när checklistan skall visas för teknikern. Tidigare fanns valet att visa checklistan när jobbet var klart eller inte alls. Nu finns totalt fyra val: 


Checklistan visas inte: 


Checklistan visas vid start av jobbet: 


Checklistan visas när jobbet är klart: 


Checklistan visas både vid start av jobbet och när jobbet är klart: 


Det finns nu också möjlighet att förhindra teknikern att välja ”Ej relevant” vid signering av en punkt i checklistan. Detta görs genom att ta bort bocken ur rutan för den aktuella punkten. CAB Plan: Dokument från CABAS-kalkylen överförs till CAB Plan-ärendet 
De dokument som bifogas i CABAS-kalkylen kommer att följa med över till CAB Plan-ärendet. Dokumenten kan nås antingen från ärendet eller från momenten på teknikersidan. Detta skapar bland annat möjlighet för tekniker att enkelt komma åt teknisk dokumentation som behövs vid reparationen.