Med juni-releasen kommer en kryssruta för MYSBY-ställtid som ger användaren möjlighet att själv välja om MYSBY-ställtid ska ingå i kalkylen eller inte. Förutom detta har fordonsinformationen har förbättrats ytterligare. 

 

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger. 

 

Sammanfattning Release notes Juni 

CABAS: Förbättrad fordonsinformation på fordonsfliken i CABAS 
CABAS: Styrning av ställtid för limmat glas och stenskottsreparation genom kryssruta

  


CABAS: Förbättrad fordonsinformation på fordonsfliken i CABAS  

Med denna release har vi lagt till fältet ”Drivmedelstyp” under fordonsfliken i CABAS. Informationen hämtas in via Trafi-tjänsten. 

 

 

CABAS: Styrning av ställtid för limmat glas och stenskottsreparation genom kryssruta  

Från och med denna release finns en kryssruta under fältet ”Skademoment” som ger användaren möjlighet att markera på kalkylen om den avser endast byte av limmad glasruta eller stenskottsreparation. 

Kryssrutan är valbar för alla skademoment – men är förifylld för skademoment Glas. (se nedan). 

Detta möjliggör rätt ställtid i kalkylen. 

Tiderna för dessa arbeten baseras på tidsstudier utförda på branschföretag och beskrivs i detalj i Användarinstruktion för tidsättning av glasreparationer(länk till instruktionen i pdf)

Tidigare var användaren tvungen att veta redan vid val av kalkyltyp om arbetet skulle innebära endast byte av limmad glasruta och/eller stenskottsreparation eller om det även skulle innebära plåtarbete.  

Om kalkyltypen Glas nu har valts och användaren upptäcker i efterhand att reparationen även behöver annat arbete, bockas kryssrutan ur för att MYSBY-ställtiden som används vid plåtarbete ska ingå. 

Det lönar sig fortfarande att använda kalkyltypen Glas för glasarbete. 

 

Ifylld kryssruta betyder att MYSBY-ställtid INTE ingår i kalkylen. 
Tom kryssruta betyder att MYSBY-ställtid ingår i kalkylen.