I CABAS-versionen för februari hittar du ett antal förbättringar, bland annat har vi lagt till fordonstypen ”Mopedbil” i CABAS. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes Februari

  • Introduktion av Arbetsoperationer i CABAS
  • Ny fordonstyp: Mopedbil
  • Förbättring i Fotohantering
  • Visa regionalbolagsinformation i verkstadssystem
  • Nya modeller: Personbil

Introduktion av Arbetsoperationer i CABAS

Arbetsoperationer kommer ersätta dagens D/M-arbeten. Syftet med arbetsoperationer är att ersätta övrigt-rader, effektivisera användarens jobb och tydliggöra statistiken.

Arbetsoperationsmenyn är användarvänlig och blir synlig när du väljer en position.

Läs mer om Arbetsoperationer i CABAS

Ny fordonstyp: Mopedbil

Antalet mopedbilar har ökat under de senaste åren, efter önskemål har vi därför lagt till fordonstypen Mopedbil i CABAS. I dagsläget finns det enbart en MYSBY-analyserad modell i fordonsdatabasen. Om du vill kalkylera med en mopedbil, väljer du fordonstypen Mopedbil enligt nedan.

CABAS

Finns inte mopedbilen du vill jobba med i fordonsdatabasen kan du välja fordonstypen Mopedbil under Generell modell. Observera att alla reservdelsnummer, priser och reparationstider då måste fyllas i manuellt.

Observera att den generella bilden på fordonet fortfarande är en personbil. Bilden kommer att uppdateras i samband med kommande release.

Förbättring i Fotohantering

Vi har uppmärksammat att scroll-baren (grönmarkerad i bilden nedan) ligger farligt nära ikonen papperskorg (röd pil i bilden). Detta har medfört att flera användare, oavsiktligt, har raderat foton.

Vi har därför flyttat ikonen papperskorg till den vänstra sidan (röd pil i bilden nedan) för att minimera att detta problem uppstår.

Visa regionalbolagsinformation i verkstadssystem

Nu har vi möjliggjort för verkstäder att se vilka regionalbolag som hanterar skadan. Med försäkringsfråga och skadesvaret sänds nu regionalbolagskod (markerat med röd ram) och tilläggsinformation om regionalbolaget:

Vill verkstaden se tilläggsinformationen om regionalbolaget, så klickar man på ”Redigera” (markerat med grön pil ovan):

Nya modeller