I CAB Plan-versionen för februari hittar du ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan du nu definiera och se hur många stora jobb som är bokade på varje depå. Vi har också lagt till ett antal nya nyckeltal i KPI-Portalen och gjort det möjligt att exportera data.

Länkar till Release Notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan februari

 1. CAB Plan: Stora jobb
 2. CAB Plan: Kontroll av datumordning på statusar
 3. KPI-Portalen: Nya nyckeltal
 4. KPI-Portalen: Skapa favoriter
 5. KPI-Portalen: Exportera ut värden och grafer

CAB Plan Stora jobb

Nu kan ett värde för vad som anses vara ett stort jobb ställas in och därefter syns hur många stora jobb som är bokade per depå i bokningsvyn. Detta kan vara till hjälp vid bokning och planering av nya reparationer.

I Grunddata på Depåer anger du hur stort ett jobb minst måste vara för att klassas som ett stort jobb. Detta görs för samtliga depåer där du vill kunna se detta.

CAB Plan

I bokningsvyn är det sedan möjligt att se hur många stora jobb som är inbokade per dag. Det finns också en summering för hela veckan. Om du inte anser att du har nytta av att se hur många stora jobb som är inbokade kan du ange ett litet värde, t ex 0,1 h, och ser då istället hur många jobb som är inbokat totalt.

CAB Plan

CAB Plan: Kontroll av datumordning på statusar

På ett ärende finns ett antal statusar som sätts vid olika tidpunkter under reparationsprocessen. Dessa statusar används också som regler för vilken information som tas med i rapporter och nyckeltal. Skulle till exempel reparationsärendet vara levererat till kund innan det är mottaget så kan inte det ärendet räknas med när vi visar ledtider.

För att göra användaren uppmärksam på om status av misstag markerats i fel ordning kommer detta att visas på datumen i ärendet. Användaren kan då klicka på datumet och ange ett korrekt värde på datum och klockslag.

CAB Plan

KPI-portalen: Nya nyckeltal

Vi har lagt till 3 nya nyckeltal som önskats av våra användare.

 • Värdeskapande tid reparation
  Detta nyckeltal visar hur många timmar i snitt per dag som man arbetat med själva reparationen. Sedan tidigare finns ett nyckeltal som visar samma värde men då för hela perioden fordonet funnits på verkstaden.

 • Registrerad till leverans ledtid
  Sedan tidigare finns det ett antal nyckeltal som visar ledtider. Detta nyckeltal kommer att visa ledtiden för hela perioden som ärendet varit aktivt i CAB Plan.

 • Reparerad rätt första gången
  Detta är ett nyckeltal som kommer att visa hur många procent av alla reparationer där inget av de ingående jobben blivit stoppat av någon anledning.

KPI-portalen: Skapa favoriter

Det är nu möjligt att markera vilka nyckeltal som du vill hålla ett extra öga på. Om dessa markeras som favoriter kommer de att visas överst på sidan med nyckeltal.

KPI-portalen: Exportera ut värden och grafer

Vi har lagt till en möjlighet att exportera ut de värden som visas när du tittar på detaljsidan för ett nyckeltal. Det är också möjligt att exportera den graf som visas.