CAB Planissa on parannuksia ja uusia ominaisuuksia: Jatkossa voidaan määritellä suuria töitä ja nähdä niiden jakautuminen osastoittain. KPI-portaaliin on lisätty uusia tunnuslukuja ja mahdollisuus viedä dataa ulos järjestelmästä.

Linkki julkaisutietoihin löytyy aloitussivun oikeasta yläkulmasta.

Helmikuun 2019 julkaisun yhteenveto

 1. CAB Plan: Suuret työt
 2. CAB Plan: Tapahtuman päivämäärän tarkistaminen
 3. KPI-Portaali: Uudet tunnusluvut
 4. KPI-Portaali: Luo suosikkeja
 5. KPI-Portaali: Tietojen ja grafiikan vienti

CAB Plan: suuret työt

Varausnäkymässä nähdään osastoittain suurten töiden määrä jokaiselle päivälle. Tämä helpottaa uusien töiden varausta ja suunnittelua.

Osaston asetuksista määritetään tuntimäärä, jonka ylittyessä työstä tulee suuri työ. Asetus määritetään kaikkiin osastoihin, joissa ominaisuutta halutaan käyttää.

CAB Plan

Varausnäkymässä on mahdollisuus nähdä, kuinka monta suurta työtä on varattu päivää kohden. Samalla nähdään suurten töiden määrä viikkotasolla. Arvoksi voidaan myös syöttää pieni arvo, esimerkiksi 0,1 tuntia, jolloin nähdään varattujen töiden kokonaismäärä.

CAB Plan

CAB Plan: Tapahtuman päivämäärän tarkistaminen

Korjaustapahtuma sisältää useita pieniä tapahtumia, joiden toimintaa säätelee asetettu alkamis- ja loppumisaika. Näissä tapahtumissa on tietoja ja sääntöjä, jotka ohjaavat korjaustapahtuman etenemistä. Esimerkiksi jos korjaustapahtumaan on syötetty luovutuspäivä aikaisemmaksi kuin työn alkaminen, ei varausta voida tehdä kunnes virhe on korjattu. Mahdollinen ristiriita näkyy hälytyksenä virheellisissä päivämäärissä, mikä helpottaa virheen korjaamista. Virhe korjataan muuttamalla päivämäärää ja aikaa.

CAB Plan

KPI-portaali: Uudet tunnusluvut

Käyttäjiemme toiveesta on tehty kolme uutta tunnuslukua.

 • Arvonmuodostusajan korjaus
  Tämä tunnusluku osoittaa keskimääräisen korjaukseen käytetyn työajan päivää kohden. Aikaisemmin tunnusluku kertoi korjaukseen käytetyn työajan koko korjaukselle.

 • Rekisteröitynyt kokonaisaika
  CAB Planissa on jo entuudestaan keskeisiä tunnuslukuja läpimenoajasta. Tämä tunnusluku näyttää ajanjakson, jonka tapahtuma on ollut aktiivinen CAB Plan -järjestelmässä.

 • Keskeytymättömät työt
  Tämä tunnusluku näyttää kuinka monta prosenttia kaikista töistä on saatettu loppuun keskeytyksettä.

KPI-portaali: Luo suosikkeja

Jatkossa on mahdollisuus merkitä tärkeimpiä tunnuslukuja suosikeiksi. Suosikit näkyvät sivun yläreunassa.

KPI-portaali: Tietojen ja grafiikan vienti

Jatkossa CAB Plan -järjestelmästä on mahdollisuus viedä ulos tunnusluvuista muodostettuja yhteenvetoja ja grafiikkaa.