I CAB Plan-versionen för oktober hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan det nu skickas ett uppföljnings-SMS till kunden efter reparationen och skapas egna reservdelsstatusar.

Länkar till Release Notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan och Damage Inspection Booking (DIB) oktober

 1. Skapa egna reservdelsstatusar
 2. Skicka SMS som uppföljning efter reparationen
 3. Organisationsrapporten flyttad till webbportalen för rapporter
 4. Standardtexter för kund- och reparationsnoteringar
 5. Närvarorapporten kompletterad med loggning av ändringar
 6. Få e-post om en extern skadebesiktning bokas
 7. Försäkringsbolag tillagd i rapporten över inlösta fordon
 8. Självrisk tillagd i ärendets skadeinformation
 9. Länk till bokningen i bokningsbekräftelse via SMS
 10. Rapport över skadebesiktningsbokningar
 11. Ange självisk vid bokning via Damage Inspection Booking (DIB)

Skapa egna reservdelsstatusar

Om fler reservdelstatusar önskas så finns nu möjlighet att skapa egna.

Öppna statusfönstret för reservdelar i ärendet och klicka på ”Hantera statusar”. Skapa sedan en ny status genom att välja ”+” i nedre vänstra hörnet. Ange ett namn, förkortning, beskrivning, och färg för statusen. Det finns också möjlighet att lägga till en datumfunktion som gör att man får en varning när man närmar sig det datum man senare angett.

Det går också att kryssa ur de statusar som redan finns som standard vilket gör att de inte kommer att vara synliga vid val av reservdelsstatus i ärenden. Det går däremot inte att ta bort dem.

Skicka SMS som uppföljning efter reparationen

Nu finns det en möjlighet att skapa och, manuellt eller automatiskt, skicka ett förbestämt SMS till kunden efter reparationen. Om det skall skickas automatiskt så kan man välja att det skall skickas 1, 3 eller 5 dagar efter att reparationen är klar. Det går också att bifoga en länk som t.ex. kan gå till en kundundersökning eller en instruktion om hur man skall ta hand om sin bil efter reparationen.

Organisationsrapporten flyttad till webbportalen för rapporter

Om man vill skapa en organisationsrapport så kommer man nu bli länkad till webbportalen för rapporter. I framtiden är det tänkt att samtliga rapporter i CAB Plan skall finnas där. Rapporter som tidigare tog lång tid skapa kommer nu att kunna tas fram mycket snabbare. Organisationsrapporten har också delats upp så nu är aktiviteter och nyckeltal för ledtider är separata rapporter.

Standardtexter för kund- och reparationsnoteringar

I de fall som man ofta använder samma noteringar så kan man skapa mallar för dessa. I samband med detta så har informationen i ärendet för SMS och noteringar delats upp i tre flikar och möjliggör att vi nu kan visa fler noteringar än tidigare.

För att skapa en standardtext så klickar man på kugghjulet för kund- eller reparationsnoteringar i ärendet och anger ett namn för texten och ett innehåll.

Närvarorapporten kompletterad med loggning av ändringar

För att uppfylla de krav som en personaliggare har så är närvarorapporten kompletterad med loggning av när och av vem som ett värde blivit ändrat.

Få e-post om en extern skadebesiktning bokas

Om man får en extern skadebesiktningsbokning från t.ex. ett försäkringsbolag så kan man även få en notifiering om detta via e-post. Man behöver då ange en e-postadress vid den externa bokaren på skadebesiktningsdepån.

Försäkringsbolag tillagd i rapporten över inlösta fordon

För att få bättre information kring inlösta fordon så kan man nu även se vilket försäkringsbolag som är ansvarigt i inlösenrapporten.

Självrisk tillagd i ärendets skadeinformation

Om en självisk har angetts vid en extern skadebesiktningsbokning så kommer denna information synas i skadefliken i ärendet.

Länk till bokningen i bokningsbekräftelse via SMS

Tidigare har fordonsägaren fått en länk till bokningen om bokningsbekräftelsen skickats via e-post. Nu kommer den länken även inkluderas i bokningsbekräftelser via SMS. Detta gör att fordonsägaren enklare kan om- eller avboka sin tid.

Rapport över skadebesiktningsbokningar

Om man är administratör för Damage Inspection Booking (DIB) så kan man på sidan för administratörer nu skapa rapporter över gjorda bokningar.

Ange självisk vid bokning via Damage Inspection Booking (DIB)

Som administratör så är det nu möjligt att aktivera ett fält för självrisken som då kommer att vara möjlig att fylla i vid bokningen av en skadebesiktning. Information om självrisken kommer också att bifogas i bokningsbekräftelsen till fordonsägaren.