I CAB Plan-versionen för december hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan man nu skapa och använda en checklista för reparationen och också se aktuella ledtider när en reparation bokas.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan December

  • Checklista för att signera och godkänna olika aktiviteter i reparationen.
  • Statusen ”Delar hemma för lack” syns när fordonet är mottaget
  • Förbättringar på flikar för SMS och noteringar
  • Varning för bokning av hyrbil syns inte om ingen reparationsbokning finns
  • Varning när lovat datum till kund ligger innan reparationens klardatum
  • Reparations- och Key-to-Key-ledtid syns i ärendet
  • Sammanfattning Release Notes Time Tracker december

Checklista

Nu finns det möjlighet att aktivera och använda sig av en checklista för att signera och godkänna de olika aktiviteterna som ingår i reparationen. Checklistan kan anpassas helt efter vilka aktiviteter som skall vara med och i vilken ordning de görs.

Checklistan aktiveras i organisationsinställningarna och en ny flik kommer då att synas i överkant.

När du aktiverat checklistan första gången visas en mall med aktiviteter. Dessa kan tas bort, editeras och ordningen på aktiviteterna kan ändras genom att ”dra och släppa”. Vill du lägga till en ny aktivitet skapar du en ny rad genom att klicka på ”+”. Det finns också möjlighet att, för respektive aktivitet, lägga till ett godkännande från en kollega. När dessa aktiviteter finns för godkännande kommer de att synas i överkant i applikationen.

Checklistan för respektive reparationsärende är åtkomlig i flödesvisningen, i ärendet och på teknikermomentet. Alla signeringar och godkännanden loggas så att det går att se vem och när aktiviteten har signerats eller godkänts.

Statusen ”Delar hemma för lack” syns när fordonet är mottaget

Tidigare syntes inte statusen ”Delar hemma för lack” på ett ärende när fordonet var mottaget. Nu kommer båda statusarna synas samtidigt i flödesvisningen, i ärendet, på teknikermomentet samt i planeringen om du för muspekaren över det planerade momentet.

Förbättringar på flikar för SMS och noteringar

Efter förändringen som gjordes på fliken i ärendet för SMS och noteringar hörde många användare av sig med förslag på förbättringar.

De två flikarna för kund- och reparationsnoteringar slås ihop till en flik. På noteringsfliken kommer det att visas hur många noteringar som finns. Denna flik kommer också alltid att visas först om det finns en notering skriven.

På fliken för SMS kommer det att synas hur många dokument och bilder som finns bifogade på ärendet. Ett utropstecken kommer att visas om ett SMS inte kunnat skickas och behöver skickas igen.

Utlovat datum och tid för när kunden kan hämta fordonet kommer alltid att finnas synligt till höger i överkant på ärendefönstret.

Varning för bokning av hyrbil syns inte om ingen reparationsbokning finns

Om det i organisationsinställningarna är aktiverat att en varning skall visas om ett reparationsärende sparas utan att en hyrbil har bokats, så visas inte varningen om det inte finns en reparationsbokning.

Varning när lovat datum till kund ligger innan reparationens klardatum

I organisationsinställningarna kan du nu aktivera en varning som visas om ett ärende sparas där datumet för lovad till kund ligger tidigare än reparationens klardatum. Detta är en påminnelse för att inte glömma att kontakta kunden om en reparation bokas om.

Reparations- och Key-to-Key-ledtid syns i ärendet

För att få en bättre överblick när en reparation bokas in kommer du kunna se hur många dagar reparationen förväntas ta. Värdet tas från start av första momentet till klar av det sista inklusive arbetsfria dagar såsom t.ex. lördag och söndag.

Om ärendet har statusen mottagen samt ett datum för lovad till kund visas också Key-to-Key-ledtiden.

Sammanfattning Release Notes Time Tracker december

Egna statusar syns på momentet
De egna statusar som sätts på ärendet är nu också synliga för tekniker i stämplingsappen.


Stämpla in närvaro
Om tekniker tillåts att använda appen innan de har loggat in via CAB Plan kan de nu stämpla in sin närvaro i appen. Tidigare var det endast möjligt att stämpla ut via appen.