CAB Plan on saanut useita parannuksia ja uusia ominaisuuksia joulukuun päivityksessä. Jatkossa eri tehtäville voidaan luoda tarkistuslista ja käyttää sitä korjauksen aikana. Varausta helpottaa luovutusajan näkyminen varauksen tekijälle.

Linkki julkaisutietoihin löytyy aloitussivun oikeassa yläkulmassa olevan ilmoituspainikkeen alta.

Joulukuun 2018 CAB Plan -päivityksen sisältö

 • Tarkastuslistan läpikäynti ja hyväksyntä eri tehtävissä korjauksen aikana
 • Varaosat valmiina maalattavaksi ‑tila on näkyvillä, kun ajoneuvo vastaanotetaan korjaukseen
 • Parannuksia SMS- ja huomautukset välilehdillä
 • Varoitusta vuokra-auton varaamisesta ei anneta, jos varausta ei tehdä
 • Varoitus, jos luovutuspäivä on ennen valmistumispäivää
 • Varauksessa näkyy korjauksen kesto sekä kokonaisaika vastaanotosta luovutukseen
 • Aikaleimaus-muutoksia – Reaaliaikaiset työvaiheet, Saapunut leimaus PC:llä

Tarkastuslista

Jatkossa korjauksen eri tehtävissä voi läpikäydä ja hyväksyä Tarkastuslistan. Tarkastuslistan sisältöä ja järjestystä voidaan muokata.

Kun Tarkastuslista aktivoidaan, tulee siihen liittyvä välilehti näkyviin.

Kun Tarkastuslista aktivoidaan, tulee näkyville nimettävä lista. Rivejä voidaan poistaa ja tekstiä muuttaa. Rivien järjestystä voidaan muuttaa vetämällä ja pudottamalla. Rivejä voidaan myös lisätä kilkkaamalla +-painiketta. Muu kun työntekijä voidaan myös määrittää Tarkastuslistan hyväksyjäksi.

Tarkastuslista tulee näkyväksi vuokaavioon, tapahtumissa sekä resurssin leimausnäkymässä. Kun Tarkastuslista on läpikäyty ja merkattu hyväksytyksi, jää hyväksyjästä tieto ja hyväksyntäaika järjestelmään.

Varaosien tila ajoneuvoa vastaanotettaessa

Aikaisemmin ei ole pystynyt näkemään olivatko varaosat valmiina maalattavaksi vastaanotettu-tilassa. Jatkossa molemmat tilat näkyvät samanaikaisesti vuokaaviossa, tapahtumissa ja resurssin leimausnäkymässä.

Parannuksia Tekstiviestit- ja Huomautukset-välilehdille

Edellisessä päivityksessä tehdyt muutokset Tekstiviestit- ja Huomautukset-välilehdille on nyt korjattu vastaamaan käyttäjien vaatimuksia. Huomautukset ovat jatkossa yhdistetty yhdelle välilehdelle. Lisäksi näkyvillä on huomautusten määrä. Tämä välilehti tulee ensisijaisesti näkyviin, jos se sisältää muistiinpanon

Tekstiviestit ja tiedot -välilehdelle tulee näkyviin myös kuvien ja asiakirjojen määrä. Huutomerkki tulee näkyviin, jos viestin lähetys ei ole onnistunut ja se tarvitsee uudelleenlähetyksen.

Luovutuspäivä tulee jatkossa näkyville tapahtumaikkunaan.

Varoitus vuokra-auton varaamisesta ei näy, jos korjausvarausta ei ole

Aikaisemmin jos organisaatioasetuksissa on valittu varoitus, jos vuokra-autoa ei ole määritetty, tuli varoitus tapahtumaa tallennettaessa. Jatkossa varoitus ei tule näkyviin, jos varausta ei ole tehty.

Varoitus kun luvattu päivämäärä asiakkaalle on ennen korjauspäivää

Yritysasetuksissa voidaan aktivoida varoitus, jos ajoneuvon luovutuspäivä on aikaisempi kuin korjauksen valmistumispäivä.

Korjausaika ja kokonaisaika näkyvät varauksessa

Jatkossa varauksen yhteydessä, nähdään korjaukseen kuluvien päivien määrä. Määrässä on huomioitu vapaapäivien lisäksi lauantait ja sunnuntait.
Jos luovutuspäivämäärä on annettu, näkyy myös kokonaisaika ajoneuvon vastaanotosta luovutukseen.

Aikaleimausmuutokset

 • Omat työvaiheet näkyvät reaaliaikaisesti
  Meneillään olevat työvaiheet näkyvät nyt muille asentajille reaaliaikaisesti aikaleimaus-applikaatiossa.

 • Saapunut leimaus
  Jos resurssille oli aikaisemmin asetuksista säädetty, että resurssin ei tarvitse kirjautua sisään tietokoneella ajan leimaamiseksi mobiililaitteella, tällöin tätä toiminnallisuutta ei voitu suorittaa tietokoneella. Jatkossa toiminnallisuus toimii mobiililaitteen lisäksi tietokoneella.