I CAB Plan-versionen för mars hittar du ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat har flera förbättringar i funktionaliteten för checklistan införts. 

Länkar till Release Notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger. 

 

Sammanfattning Release Notes CAB Plan mars 


CAB Plan: Förbättringar i checklistan 
CAB Plan: Utökad information i hyrbilsförfrågan 
CAB Plan: Notis i händelsecentret när extern reparationsbokning görs 
CAB Plan: Filtrering av arbetstidsscheman 
Skadebesiktningsportal: Möjlighet att exkludera bokningslänk i SMS-bekräftelsen 
 

CAB Plan: Förbättringar i checklistan 
Den beskrivande texten för varje steg i checklistan har utökats från 50 till 500 tecken och dessutom finns det nu också möjlighet att lägga till upp till 50 frågor. 

I checklistan finns nu möjlighet att lägga till en kommentar som hör till steget när signering görs. Denna kommentar kommer också att synas om checklistan skrivs ut.  

Varje steg i checklistan innehåller nu ett val som kan användas för att markera att detta steg inte är relevant för denna reparation. Detta val kommer att vara inkluderat på redan existerande checklistor som används. 


Samma val kommer även att vara möjligt för den extra kontroll som kan läggas till vid skapande av checklistan. Skillnaden är att användaren aktivt måste välja att ”ej relevant” skall vara valbar för extra kontroll. CAB Plan: Utökad information i hyrbilsförfrågan 
Hyrbilsförfrågan som skickas via e-post till hyrbilsföretaget har tidigare bara innehållit uppgifter om ägaren. För att undvika missförstånd med leasade fordon kommer nu även information om innehavare och användare att inkluderas i ärendet, när sådan information finns. 


CAB Plan: Notis i händelsecentret när extern reparationsbokning görs 
Nu finns möjlighet att få en notifiering i händelsecentret när en ny reparation bokas in från en annan verkstad. Tidigare gavs endast notifieringar om en redan existerande bokning ändrades.  CAB Plan: Filtrering av arbetstidsscheman 
En resurs i CAB Plan kan efter en tid ha många arbetstidsscheman som inte längre är aktuella. Dessa döljs nu i listan för arbetstidsscheman. Bocka i rutan ”Visa alla” för att se även inaktuella scheman. Skadebesiktningsportal 


Skadebesiktningsportal: Möjlighet att exkludera bokningslänk i SMS-bekräftelsen 
Nu är det möjligt att exkludera länken för bokning i bokningsbekräftelsen som skickas via SMS. Detta görs på administrationssidan för skadebesiktningsportalen. Behovet av att kunna exkludera länken beror på att vissa telefonoperatörer väljer att stoppa SMS som innehåller en länk. Denna funktion skall naturligtvis bara aktiveras då kunder inte får bekräftelsen av ovan nämna skäl.