Maaliskuun CAB Plan -päivityksestä löytyy useita parannuksia ja uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi tarkistuslistan toiminnallisuuksiin on tehty useita parannuksia. Linkki julkaisutietoihin löytyy aloitussivun yläosan oikean reunan ikoneista. 

 

Yhteenveto maaliskuun julkaisutiedoista 

CAB Plan: Tarkistuslistan parannukset 
CAB Plan: Lisää tietoja vuokra-autokyselyyn 
CAB Plan: Tapahtuma-ilmoitus ulkoisesta varauksesta 
CAB Plan: Työaikataulujen suodattaminen 
Vahinkotarkastusportaali: Mahdollisuus estää varauslinkin lähetys SMS-varausvahvistuksessa 
 

CAB Plan: Tarkistuslistan parannukset 
Tarkistusluettelon työvaihetta kuvaavan tekstin määrää on korotettu 50 merkistä 500 merkkiin. Jatkossa on myös mahdollista lisätä jopa 50 kysymystä. 

Jatkossa tarkistuslistaan voidaan työvaiheen allekirjoituksen yhteydessä lisätä kommentti. Kommentti tulee näkyviin myös tarkistuslistaa tulostettaessa. 

Jokaiseen tarkistuslistan vaiheeseen on nyt mahdollista merkitä, jos se ei ole korjauksen kannalta merkityksellinen. 


Tämä ominaisuus sisällytetään jo olemassa oleviin tarkistuslistoihin ja voidaan ottaa käyttöön uusia tarkistuslistoja luotaessa. Ominaisuus on valittavissa myös tarkastukselle, jos sen on lisännyt tarkistuslistalle. 

 


CAB Plan: Lisää tietoja vuokra-auto kyselyyn 
Sähköpostitse lähetetty vuokra-autovaraus on aiemmin sisältänyt tietoja vain omistajasta. Väärinkäsitysten välttämiseksi myös leasing-ajoneuvojen haltijan ja käyttäjien tiedot sisällytetään jatkossa vuokra-autovaraukseen, jos tiedot ovat saatavilla. 


CAB Plan: Tapahtuma-ilmoitus ulkoisesta varauksesta 
Jatkossa on mahdollista saada ilmoitus tapahtumiin, kun uusi korjaus on varattu toisesta korjaamosta. Aiemmin ilmoituksia annettiin vain, jos olemassa olevaa varausta muutettiin. CAB Plan: Varausaikataulujen suodattaminen 
CAB-Planissa voi olla monia varausaikatauluja, jotka eivät ole jatkuvassa käytössä. Tällaiset varausaikataulut voidaan jatkossa piilottaa varausaikataulujen luetteloon. Valittaessa "Näytä kaikki" nähdään kaikki varausaikataulut. 


 

Vahinkotarkastusportaali 


Vahinkotarkastusportaali: Mahdollisuus estää varauslinkin lähetys SMS-varausvahvistuksessa 
Jatkossa on mahdollista jättää varauslinkki pois tekstiviestitse lähetettävistä varausvahvistuksista. Tämä asetus tehdään vauriotarkastusportaalin hallintasivulla. Linkin lähetys poistetaan käytöstä ainoastaan silloin, jos käytetty puhelinoperaattori estää linkin sisältävien tekstiviestien lähetyksen.