Det är viktigt att rätt kontaktperson är angiven i kalkylen så att försäkringsbolaget vet vem de ska vända sig till om de har frågor kring skadeärendet. Som standard är personen som skapar kalkylen förvald som kontaktperson.


Inne i kalkylen går du till Reparera och Debiteringar (F5).
Klicka på Redigera vid din Verkstads uppgifter.
Vid informationen om Kontaktperson klickar du på listrutan vid Välj och väljer rätt användare i listan.
Klicka sedan på Klar.