I CAB Plan-versionen för april har vi gjort flera förändringar i CAB Plan.  


Efter läsning har du tillgång till Release notes i CAB Plan genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden. Sammanfattning Release Notes CAB Plan april


CAB Plan: SMS-bekräftelse till kund vid omplanering av skadebesiktning

CAB Plan: Filtrera på fabrikat i flödesvisningen

CAB Plan: Inställning för obligatorisk signering av checklistan innan klarmarkering

CAB Plan: Avdelningstillhörighet tillagd i resursinställningarna                                                                
CAB Plan: SMS-bekräftelse till kund vid omplanering av skadebesiktning

Vid tidigare release lade vi till möjligheten att skicka SMS-bekräftelse till kunden när en skadebesiktning bokas. Nu kommer även samma fråga komma upp när en skadebesiktning bokas om. 


 CAB Plan: Filtrera på fabrikat i flödesvisningen

Vi har fått önskemål om att göra det möjligt att filtrera på fabrikat i flödesvisningen. På vissa verkstäder har till exempel kundmottagare ansvar för vissa fabrikat och nu blir det enklare att filtrera fram just dessa.


 


CAB Plan: Inställning för obligatorisk signering av checklistan innan klarmarkering

Efter önskemål från våra användare så kan man nu aktivera en inställning som gör att ett aktuellt arbetsmoment inte kan klarmarkeras innan samtliga knutna punkter har signerats. Tidigare fanns endast en inställning som blockerade att nästkommande arbetsmoment kunde startas.  
CAB Plan: Avdelningstillhörighet tillagd i resursinställningarna

Nu finns en kolumn för avdelningstillhörighet i inställningarna för resurser. På så vis blir det enklare att se vilken avdelning en resurs har schemalagd arbetstid på.