Med denna release inför vi det nya beräkningssättet för Ytrikta och möjligheten att lägga till status beträffande körduglighet som en egen kolumn på startsidan i CABAS. Utöver dessa funktionella nyheter har vi genomfört uppdateringar “under huven” såsom buggfixar, stabilitetsförbättringar och framtidssäkring av plattformen.

Från och med den 24 september krävs att Microsoft Edge WebView2 är installerat på din dator. Användare som saknar denna programvara kommer att ombes att installera detta i samband med inloggning.

 

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.

 

Sammanfattning Release notes September

CABAS: Nytt beräkningssätt för Ytrikta
CABAS: ”Trafikduglighet” har fått en egen kolumn på startsidan
CABAS: ”Försäkringstagare” och ”Kontaktperson” nya fält på sidan Ägare/FordonCABAS: Nytt beräkningssätt för Ytrikta

Med denna release har vi skapat ett nytt beräkningssätt för Ytrikta. Detta ger CABAS-användaren verktyg för att bättre beskriva den skadade ytan som ska repareras. I den nya ytriktadialogen tillhandahåller systemet flera nya parametrar som bättre fångar upp tidsdrivande faktorer i reparationsarbetet.

  • Befintliga kalkyler (skapade innan release 22.9) som innehåller Ytrikta är låsta till det ”gamla” beräkningssättet för Ytrikta – även om du skulle ta bort alla tidigare valda Ytrikta-åtgärder.
  • Befintliga kalkyler som INTE innehåller Ytrikta använder sig av det ”nya” beräkningssättet för Ytrikta om Ytrikta väljs.
  • Nya kalkyler (skapade efter release 22.9) använder sig av det ”nya” beräkningssättet för Ytrikta om Ytrikta väljs.

 


Du kan hitta mer viktig information om det nya beräkningssättet när du klickar på denna länk:


https://ajoneuvot.cabgroup.fi/sv-SE/support/solutions/articles/9000219607-det-nya-beräkningssättet-för-ytriktaCABAS: ”Trafikduglighet” har fått en egen kolumn på startsidan

Nu har vi skapat möjligheten att lägga till statusen ”Trafikduglighet” som egen kolumn på CABAS startsida.För att göra detta, klicka på lilla kugghjulet (1), välj ”Användarens kolumninställningar” (2), …
…leta sedan rätt på statusen ”Trafikduglighet” och aktivera den genom klick på ”ögat” (3).Sedan kan du flytta denna kolumn till den plats du vill se den på CABAS startsidan (4) och bekräfta ditt val med klick på ”Spara” (5). Färdigt!CABAS: ”Försäkringstagare” och ”Kontaktperson” nya fält på sidan Ägare/Fordon

Nu har vi lagt till fält för registrering av ”Försäkringstagare” och ”Kontaktperson” på sidan ”Ägare / Fordon”: