Allmänt

Tider för att radera felkoder är sedan 24 oktober 2022 kompletterade med studerade tider från CAB. Modellspecifika tillverkartider (OEM) finns kvar. 


Arbetsoperationerna

De olika tiderna finns som valbara arbetsoperationer. Du kan endast använda en per modell.
Arbetsoperationerna används enligt följande rangordningsprincip:

1. 958300 – Radera Felkoder (OEM): I första hand används de OEM-tider som finns sedan tidigare i CABAS.

2. 958301 – Radera Felkoder – märkesspecifik tid: När OEM-tid saknas används en märkesspecifik tid från CAB.

3. 958302 – Radera Felkoder - generell tid: Om det saknas tid för ett specifikt märke används en generell tid från CAB.


Hur påverkas tidigare kalkyler?

Befintliga kalkyler kommer inte att påverkas. Den nuvarande arbetsoperationen ”958300 Radera felkoder” kommer att finnas kvar, med samma tid.

Det finns dock ett undantag. Om den befintliga arbetsoperationen ”958300 Radera felkod” inte är tidsatt av CAB eller har en OEM-tid som utgått kommer följande att ske:

  • Ytterligare en arbetsoperation kommer att visas i CABAS – ”958301 Radera felkod – märkesspecifik tid” eller ”958302 Radera felkod – generell tid”.
  • Den befintliga arbetsoperationen ”958300 Radera felkoder” kommer under en övergångsperiod att finnas kvar i kalkylen. Men efter 2022-12-31 kommer den att tas bort från CABAS.

Detsamma gäller kalkyler där man satt en manuell tid på arbetsoperationen ”958300 Radera felkod”.

 

Om studien

Tiderna bygger på totalt 193 observationer på 42 olika verkstäder. Endast försäkringsärenden inkluderas i tidsstandarden. Studien är utförd på service- och plåtverkstäder. Studiens startdatum var 2021-05-10.

 

Observera att endast radering av felkoder ingår i tiden, ej kalibrering eller liknande. För mer information om vad som ingår i arbetsmomentet Radera felkoder, se användarinstruktionen.