September-releasen av CABAS innebär endast några få förändringar i funktionalitet. Uppdateringarna rör i huvudsak funktioner “under huven” såsom buggfixar, stabilitetsförbättringar och framtidssäkring av plattformen. Mycket arbete har också lags på att förbereda uppdateringen av Ytrikta som planeras i och med novemberreleasen. 
 

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden. 

 

Sammanfattning Release notes september 

CABAS: Förtydligad information om handläggningstid hos försäkringsbolagen vid val av ”Manuell hantering”  
CABAS: VIN/chassinummer-kontroll är nu inaktiverad när kalkyler skapas med ”Övrig modell”. 


 
_____________________________________________________________________


CABAS: Förtydligad information om handläggningstid hos försäkringsbolagen vid val av ”Manuell hantering”  

Vi har lagt till en upplysningstext i dialogfönster ”Skicka kalkyl” som visas när användaren väljer att sända kalkylen för manuell hantering. 

Med detta upplysningsmeddelande vill vi påpeka att valet ”Skicka kalkylen till manuell hantering” leder till längre bearbetningstid hos försäkringsbolagen jämfört med att skicka kalkylen direkt (utan markerad checkbox). CABAS: VIN/chassinummer-kontroll är nu inaktiverad när kalkyler skapas med ”Övrig modell”. 

Tidigare har systemet alltid genomfört en kontroll så att inmatat VIN/chassi-nummer uppfyller standardkraven. Detta kunde upplevas som störande när användaren ville kalkylera en modell som inte har ett VIN/chassi-nummer. 

För att underlätta arbetsflödet vid kalkyleringen har vi i denna release stängt av denna kontroll när en modell från fliken ”Övrig modell” valts.