I CABAS-uppdateringen för juni har vi lagt mycket tid på att rätta kända felaktigheter samt att förbättra prestanda och säkerhet. För er som använder CABAS Heavy har vi implementerat ett nytt och förbättrat gränssnitt för Ramrikta i CABAS.

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.

 

Sammanfattning Release notes Juni


  • CABAS Heavy: Förbättrad Ramrikta för tunga fordon
  • CABAS Heavy: Förbättrat beräkning av stilleståndstid

__________________________________________________________________________________________________________________________


CABAS Heavy: Förbättrad Ramrikta

Med denna release har vi både förenklat och förbättrat hanteringen för Ramrikta för tunga fordon i CABAS.CAB har fått önskemål om ett enklare och tydligare Ramrikta från CABAS Heavy-användare och har efter intervjuer med verkstad och försäkringsbolag tagit fram ett nytt användargränssnitt som ger:

- förtydligande av mått och inmatade värden
- specificering och summering av total tid
- fler och tydligare omtag
- påminnelse om mätprotokoll och foto
- förbättrad hantering av påbyggnadsramar
- enklare åtkomst till användarinstruktioner


CABAS: Förbättrad beräkning av stilleståndstid  

Nu har vi byggt in logik i beräkningen av ersättningsdagar vid stillestånd för fordon i CABAS. Som tidigare kan du välja statusen för fordonets körbarhet (se övre bild nedan):Beräkningen för olika statusar sker enligt följande:


  1. Status ”Körbar”: antal dagar från ”Reparationsstart” till ”Färdigställande”
  2. Status ”Temporär reparation”: antal dagar från ”Reparationsstart” till ”Färdigställande” PLUS antal dagar från ”Ankomst” till ”Fordon använt – Start”
  3. Status ”Ej körbar”: antal dagar från ” Ankomst” till ”Färdigställande”
  4. Status ”Bärgning”: antal dagar från ” Ankomst” till ”Färdigställande”
  5. Status ”Flaktransport”: antal dagar från ” Ankomst” till ”Färdigställande”


Vid status 3-5 kommer datumfälten för ” Fordon använt” vara spärrade för inmatning/val av datum.
Om fordonsägaren önskar att använda sitt fordon (och en temporär reparation är möjlig) så får du ändra till status ”Temporär reparation” som gör det möjligt att ange datum (antal dagar verkstaden behöver för att får fordonet i körbart skick).