I CAB Plan-versionen för juni har vi lagt till möjlighet att hantera fotobesiktningar i CAB Plan. I samband med detta kommer det nu att finnas möjlighet att boka fotobesiktningar från CAB´s webbaserade skadebesiktningsportal (CAB Damage Inspection Booking).

Från och med denna release kommer det också vara möjligt att beställa CAB Overview som är en ny webbaserade applikation för att se status på samtliga reparationer som är bokade på en eller flera verkstäder.

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CAB Plan genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.


Sammanfattning Release Notes CAB Plan juni


  • CAB Plan: Hantering av fotobesiktning
  • CAB Plan: Visa reparationens alla steg i planeringen
  • CAB Plan: Inaktivera fråga vid teamarbete
  • CAB Plan: Hantering av foton för externa verkstäder
  • CAB Plan: Omplanering av flera teamjobb samtidigt
  • CAB Damage Inspection Booking: Boka fotobesiktning

 _________________________________________________________________________________________              

 

CAB Plan: Hantering av fotobesiktning
På fliken ”Skadebesiktning” finns en ny yta där alla fotobesiktningar syns. 
En fotobesiktning har ingen bokad tid i kalendern, men önskar du en tid för när besiktningen skall utföras så är det möjligt att boka in den i kalendern som en vanlig besiktning. Då kommer en kameraikon visas på bokningen i kalendern.Det går även att skapa fotobesiktningar manuellt genom att klicka på ikonen för en ny besiktning och sedan fylla i information och lägga till foton i ärendet. I ett befintligt ärende skapar du en ny fotobesiktning via en knapp. Vill du ha en tid för när besiktning ska göras bokar du in den i kalendern på vanligt sätt. CAB Plan: Visa reparationens alla steg i planeringen
Via tool-tip på ett planerat jobb så går det att se en överblick på samtliga jobb i reparationen. Detta gör det enklare att se om t.ex. två jobb överlappar varann. 


CAB Plan: Inaktivera fråga vid teamarbete
När en tekniker klarmarkerar ett jobb som planerats på ett team så kommer en fråga upp om det totala arbetet är klart. Denna fråga är nu möjlig att inaktivera vilket har varit ett önskemål från de kunder där det oftast bara är en tekniker som utför varje jobb. Inaktiveringen görs i grunddata på teamet genom att klicka ur checkboxen.


CAB Plan: Hantering av foton för externa verkstäder
För att säkerställa att alla foton kommer med i ett ärende när foton lagts till av båda verkstäderna så måste du nu aktivt välja vilka foton som inte skall delas med den andra verkstaden. 


Om du inte vill dela foton med den externa verkstaden, finns en inställning i organisationsinställningarna i form av en kryssruta som avmarkeras.


CAB Plan: Omplanering av flera teamjobb samtidigt
På team i planeringen finns nu en knapp för att flytta alla jobb som ej är påbörjade från en produktionsperiod till nästa. Denna funktion kan underlätta om du har många planerade jobb som behöver flyttas. När du klickar på knappen så har du ett val att antingen flytta jobb från den innevarande produktionsperioden alternativt från en valfri som väljs i kalendern och menyn. CAB Damage Inspection Booking: Boka fotobesiktning 
Vill du ha möjlighet att boka en fotobesiktning behöver du aktivera detta på administrationssidan för skadebesiktningsportalen. 


I listan över bokningsbara verkstäder kommer det nu finnas två val vid bokning. Antingen väljer man att boka en fysisk besiktning med en bokad tid eller en fotobesiktning utan tid. Om man väljer fotobesiktning så kommer skillnaden i nästa steg vid bokning vara att kalendern för val av tid saknas.