I CABAS-uppdateringen för juni har vi lagt mycket tid på att rätta kända felaktigheter samt att förbättra prestanda och säkerhet. Vi har implementerat ett förbättrat sätt att beräkna fordonets stilleståndsdagar i CABAS.

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.

 

Sammanfattning Release notes Juni

  • CABAS: Förbättrat beräkning av stilleståndstid

________________________________________________________________________________


CABAS: Förbättrad beräkning av stilleståndstid  

Nu har vi byggt in logik i beräkningen av ersättningsdagar vid stillestånd för fordon i CABAS. Som tidigare kan du välja statusen för fordonets körbarhet (se övre bild nedan):


Beräkningen för olika statusar sker enligt följande:


  1. Status ”Körbar”: antal dagar från ”Reparationsstart” till ”Färdigställande”
  2. Status ”Temporär reparation”: antal dagar från ”Ankomst” till ”Färdigställande” MINUS antal dagar från ”Fordon använt - Start” till ”Fordon använt – Slut”
  3. Status ”Ej körbar”: antal dagar från ” Ankomst” till ”Färdigställande”
  4. Status ”Bärgning”: antal dagar från ” Ankomst” till ”Färdigställande”
  5. Status ”Flaktransport”: antal dagar från ” Ankomst” till ”Färdigställande”


Vid status 3-5 kommer datumfälten för ” Fordon använt” vara spärrade för inmatning/val av datum.
Om fordonsägaren önskar att använda sitt fordon (och en temporär reparation är möjlig) så får du ändra till status ”Temporär reparation” som gör det möjligt att ange datum (antal dagar verkstaden behöver för att får fordonet i körbart skick).