För att få tillåtelse att överföra kalkylen behöver både avsändande och mottagande verkstäder godkänna varandra.
Se instruktion ”När ska jag använda Överför kalkyl via överföringsgodkännande?”

 

När en sändande verkstad har överfört en kalkyl till en mottagande verkstad, (se instruktion ”Hur överför jag en kalkyl till en annan verkstad (via överföringsgodkännande)?”) visas kalkylen hos den mottagande verkstaden på CABAS Startsida och är skrivskyddad.

 

För att kunna redigera den gör du så här:

  • Klicka på pilen framför kalkylen för att få upp meddelanderaden.   • Dubbelklicka på meddelanderaden ”Överför kalkyl” för att öppna meddelandet.

 

Här kan du läsa kommentaren från den sändande verkstaden samt öppna den skrivskyddade kalkylen via knappen ”Öppna bifogad kalkyl”.Ska mottagande verkstad arbeta vidare med detta ärende måste kalkylen kopieras till ett nytt ärende.

 

  • Klicka på kopiera-ikonen (1) inne i kalkylen.
  • Klicka OK (2) för att skapa en kalkyl med nästa tillgängliga löpnummer


Nu skapas en kopia av kalkylen som mottagande verkstad kan redigera och skicka till försäkringsbolaget.

 

Observera att om sändande verkstad har sökt begagnade reservdelar och fått kalkylen godkänd behöver mottagande verkstad göra om reservdelssökningen mot sina egna avtal.