• Om du har flera DMS-leverantörer integrerat med CABAS, kan du välja DMS-leverantör redan vid skapandet av ny kalkyl.


  • Har du endast EN integration mot en DMS-leverantör, kommer inte kryssrutan för DMS att visas.

  • Om du markerar denna kryssruta, öppnas en listruta till höger i fönstret (se nedan) där du kan välja DMS för den aktuella kalkylen.

  • Klicka sedan på OK.