I CAB Plan-versionen för februari hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan du nu dela bilder och dokument från en extern verkstad till den verkstad som gjort bokningen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan februari

  1. Dela bilder och dokument till verkstaden som gjort bokningen
  2. Förbättringar i SMS-utskick

Dela bilder och dokument till verkstaden som gjort bokningen

Om du som extern verkstad har information som du vill delge den verkstad som gjort bokningen så kan du välja dela att bilder och dokument i ärendet.

För att välja bilder och dokument markerar du dessa genom att öppna bild- och dokumentfönstret i ärendet och sedan klicka på pil-ikonen på de bilder eller dokument som du vill dela.

CAB Plan


För att stoppa delning av bilder och dokument klickar du på kryss-ikonen.

CAB Plan


Den verkstad som har gjort bokningen kommer att kunna se att bilder och dokument är delade genom att nya ikoner finns i ärendet.

CAB Plan

Förbättringar i SMS-utskick

Det har gjorts en del förbättringar i hanteringen av SMS.

  • Om du har automatiskt utskick av SMS-påminnelser aktiverat så kan du i ärendet se vilket datum som påminnelsen kommer att skickas.
  • Om SMS-utskicket har gått bra kommer ikonen få grön färg och om det har misslyckats får den röd färg.
  • Om du klickar på telefon-ikonen i ärendet eller flödesvisningen kan du nu se vilken typ av SMS som har skickats, påminnelser eller ett anpassat SMS.
  • Via samma telefon-ikon är det också möjligt att se en förhandsgranskning av de SMS som kommer att skickas ut automatiskt. Dessa har gråmarkerad text för att kunna skilja dem från redan skickade SMS.