I CAB Plan-versionen för april hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan du nu minimera avdelningar på bokningssidan.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan april

  1. Status “Fakturerad” i kalkylen överförs till CAB Plan-ärendet
  2. Egna statusar syns i planeringen
  3. Minimera avdelningar på bokningssidan
  4. Kartfunktionalitet vid skadebesiktningsbokning via webb
  5. Bokningslänk till fordonsägare vid skadebesiktningsbokning via webb

Status “Fakturerad” i kalkylen överförs till CAB Plan-ärendet

Om du i CABAS har satt statusen fakturerad på kalkylen så kommer ärendet i CAB Plan automatiskt också få statusen fakturerad.

Egna statusar syns i planeringen

Om du har satt en eller flera egna statusar på ett ärende så syns nu dessa om du för muspekaren över ett planerat moment.

Minimera avdelningar på bokningssidan

Avdelningar på bokningssidan som inte används så ofta kan nu minimeras för att få en bättre överblick över de som används. Du väljer att visa eller minimera avdelningen genom att klicka på pilen som finns till höger om namnet på avdelningen på bokningssidan.

Kartfunktionalitet vid skadebesiktningsbokning via webb

Val av ort på förstasidan utgår och valet görs istället med webbläsarens position eller sökning via ort/adress på sida två. Denna funktion är först och främst tänkt att underlätta för de som bokar där det finns flera verkstäder att välja på.

  • I första läget visas verkstäder som finns inom en radie på 50 km från den position du angett.
  • Urvalet styrs, precis som tidigare, av vilka fabrikat som verkstäder får reparera utifrån gällande avtal.
  • Det finns möjlighet att visa fler verkstäder genom att välja ”Ladda fler verkstäder”. Listan och kartan uppdateras med 20 verkstäder åt gången.
  • Avståndet som anges i listan är den faktiska sträckan från angiven position till verkstaden.

Bokningslänk till fordonsägare vid skadebesiktningsbokning via webb

Till fordonsägare, som inte kan bestämma sig för en skadebesiktningstid direkt, går det nu att skicka en länk via SMS eller e-post för senare bokning. Funktionen aktiveras via administrationssidan och då kommer en knapp för ”Bokningsinbjudan” att synas bredvid knappen för ”Boka”.

När fordonsägaren senare aktiverar länken så dirigeras du till den valda verkstaden och de uppgifter som tidigare fyllts i kommer att finnas kvar.