Under de första månaderna av 2018 har vi varit tvungna att fokusera på anpassningar av våra produkter och tjänster till den kommande nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I CABAS-versionen för april månad hittar du trots detta ett antal förbättringar, vi har bland annat lagt till en passande bild för positionsval för fordonstyp ”Mopedbil” i CABAS. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes april

  • Ny bild för positionsval för fordonstyp ”Mopedbil”
  • Förtydligande av informations- och varningstexter i CABAS
  • Visning av kommentarer från skadesvar i ”Uppdatera kalkyl”-dialogen
  • Nya modeller

Ny bild för positionsval för fordonstyp ”Mopedbil”

Personbilsbilden för positionsvalet för fordonstyp ”Mopedbil” är numera utbytt mot en generell bild.

Mopedbil

Förtydligande av informations- och varningstexter i CABAS

Vi har påbörjat arbetet med att på ett enhetligt sätt visualisera informationstexter (gul) och varningstexter (röd) i CABAS. Nedan hittar du några exempel. Vi kommer löpande uppdatera samtliga användarmeddelanden enligt den nya principen.

  • Tydligare varningstext som visas i alla positioner där ”Skarva”-operationer är möjligt att genomföra
Exempel 1
  • Tydligare informationstext om det saknas uppgifter när du ska skicka kalkylen till försäkringsbolag
Exempel 2

Visning av kommentar från skadesvar på skadefliken

Eftersom att verkstaden snabbt uppdaterar kalkylen med det nyss inkomna skadesvaret, händer det ofta att kommentarer från försäkringsbolaget inte blir lästa. För att garantera att verkstaden inte kommer att missa kommentarer så har vi lagt till ett kommentarsfält (grön ram) i fönstret ”Uppdatera kalkyl”, där verkstaden kan se och läsa försäkringsbolagets kommentar.

Nya modeller