I CAB Plan-versionen för juni hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan du nu se status på föregående och efterkommande jobb i teknikervyn.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan juni

  1. Se status på föregående och efterkommande jobb i teknikervyn
  2. Skicka SMS för att lämna och hämta tillgängligt i flödesvisningen
  3. Tekniker som stämplat in syns i planeringsvyn
  4. Möjlighet att hantera inlösta fordon

Se status på föregående och efterkommande jobb i teknikervyn

Nu kan du som tekniker enkelt se vilken status föregående och efterkommande reparationsjobb har. Genom att klicka på jobbet så kan du också få mer detaljerad information.

Skicka SMS för att lämna och hämta tillgängligt i flödesvisningen

Har du valt att SMS, för att lämna och/eller hämta bilen, ska skickas manuellt så kan du nu göra detta från flödesvisningen. Tidigare var du tvungen att öppna ärendet för att skicka påminnelsen.

Tekniker som stämplat in syns i planeringsvyn

Nu kommer det att synas i planeringen om en tekniker har stämplat in eller inte. På en tekniker som inte har stämplat in är namn/bild ljusgrå respektive svarta för de som har stämplat in.

Möjlighet att hantera inlösta fordon

Nu finns det en ny status och rapport för att hålla koll på vilka fordon som är inlösta och fortfarande finns kvar på verkstaden.

Skapa ett nytt ärende och sätt statusen till ”Inlöst” i ärendefönstret. Om ärendet skapas från en kalkyl i CABAS som har statusen ”Inlöst” så får ärendet i CAB Plan automatiskt samma status.

I menyn ”CAB Plan rapporter” finns en rapport där alla inlösta fordon visas. När du senare sätter statusen ”Utlämnad till kund” på ärendet kommer fordonet inte längre att visas i rapporten.