Nästa CABAS-uppdatering är den 9 juni. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen. Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

  • CABAS: Implementerad avtalskontroll innan kalkyl skickas till försäkringsbolag 
  • CABAS Försäkringsbolag: Kalkyl-historik visar till vilket bolag kalkylen har skickats
  • CABAS: Nya modeller

CABAS: Implementerad avtalskontroll innan kalkyl skickas till försäkringsbolag

I samband med att användaren försöker skicka en kalkyl till ett försäkringsbolag, presenterar CABAS vilket/vilka avtal som är ogiltiga, om det finns sådana. Det ska inte vara möjligt att skicka en kalkyl som innehåller ogiltiga avtal.

CABAS Försäkringsbolag: Kalkyl-historik visar till vilket bolag kalkylen har skickats

Hittills har försäkringsbolagen inte kunnat se vilken organisation en kalkyl skickats till, om kalkylen skickats till en tredje part, blivit ”outsourced” eller skickats som inlösen försäljningsinformation. Nu hittar du denna information i ”Visa historik” (röd ring)

CABAS: Nya modeller