Från och med denna CABAS-version visas enbart push notiser på det språk som väljs vid inloggning. Detta betyder att du slipper få samma push notis på flera olika språk.

Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes Februari

  • CABAS: Push notiser visas enbart på valt språk

Sammanfattning Release notes Februari (utveckling Försäkringsbolag)

  • Statistikportalen: Möjlighet att gruppera på skadetekniker

CABAS: Push notiser visas enbart på valt språk

Länge har användare undrat varför de ska behöva se och läsa push notiser på alla språk som finns att välja mellan i CABAS. Därför har vi från och med denna version begränsat antalet genom att enbart visa push notiser på det språk som väljs vid inloggningstillfället. Detta betyder att du slipper få samma push notis på flera olika språk.

CABAS

Utveckling för Försäkringsbolagen

Statistikportalen: Möjlighet att gruppera på skadetekniker

Nu har vi lagt till möjligheten för försäkringsbolagen att gruppera/filtrera statistikrapporter på sina skadetekniker.

Nya modeller