Efter semestertidens slut kommer nu en större release med ändringar och nyutveckling i CABAS.

Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

CABAS – Sammanfattning Release notes oktober

 • Ursprungsmärkning av reparationstider i CABAS-kalkylen
 • Ny vy för kalkylresultatet
 • Systemanpassningar efter implementation av MYSBY6
 • Försäkringsfrågan är valt by default
 • Möjlighet att kunna välja DMS per kalkyl
 • Plast-arbetsoperationer visas numera på plastspecifikationen
 • Varning vid en vald arbetsoperation som har tid ”0”
 • En av användaren vald delyta för lack ändras inte längre vid ändring av skadeytan eller tillägg av ytterligare en skadeyta på denna detalj
 • Ny FAQ-sida med instruktioner och video

CABAS – Utveckling för försäkringsbolag Oktober

 • Nytt fält på Inlösen Sales -sidan för Trafi Certificate number
 • Nya fält på Inlösen-sidan för det sista datumet fordonet ska användas och om fordonets däck vid inlösen.
 • Momsavdrag/Leasing: automatiskt val

CABAS – Ursprungsmärkning av reparationstider i CABAS-kalkylen

På verkstädernas och försäkringsbolagens önskemål visas det nu på Arbetsspecifikationen när reparationstiden har en annan källa än CAB:s egna fordonsanalys. Finns det ingen märkning efter åtgärdsraden på Arbetsspecifikationen, så härstammar reparationstiden från CAB. Finns det en märkning efter åtgärdsraden på Arbetsspecifikationen, så visas tidkällan som fotnot.

Hittills använd:

Fotnot 1 – tid från biltillverkare (OEM)

Fotnot 2 – tidsatt av CABAS-användaren

CABAS – Ny vy för kalkylresultatet

För att underlätta kalkyleraren att snabbt kunna se kalkylresultatet efter eventuella ändringar i kalkylen och för att snabba upp processen för kalkylgranskaren att bearbeta inkomna kalkyler, har vi
ersatt den gamla kalkylresultat-vyn en ny. Lika snabbt är det för kalkyleraren som snabbt vill se hur förändringar i kalkylen påverkar resultatet.

Alla specifikationer som fanns i den gamla vyn finns såklart även i den nya rapport-vyn. I samband med releasen skickar vi ut en länk till ett förklarande dokument.

Du hittar mer ingående information när du klickar på denna länk 

CABAS – Systemanpassningar efter implementationen av MYSBY6

I samband med implementationen av MYSBY6 behövde vi göra ytterligare anpassningar i CABAS-systemet:

1. Åtkomlighet för Ytrikta minskades från tre (MYSBY5) till två (MYSBY6) svårighetsgrader

2. Uppdelning av rostskydd efter åtgärd (byte eller ytrikta av detaljen)

OBS! Denna rostskydds-ändring i CABAS kommer fungera först efter release av nästkommande databas 2018:6 (ute hos kund den 26. Oktober 2018)!

Försäkringsfrågan är valt by default

För att öka användningen av försäkringsfrågan, är den valt by default när man gör en ny kalkyl.

CABAS – Möjlighet att kunna välja DMS per kalkyl

Verkstäder kan ha flera DMS-system installerade i sina datorer där även CABAS körs. Nu har vi implementerat en ny funktionalitet som möjliggör val av DMS vid start av en ny kalkyl. Har man flera DMS-system så kan man välja det rätta DMS-system för den aktuella kalkylen från en drop-down meny.

CABAS – Plast-arbetsoperationer visas numera på plastspecifikationen

Tidigare visades Plast-arbetsoperationer på arbetsspecifikationen (plåt) och inte på plastspecifikationen. Detta gjorde att statistiken kunde vara missvisande i avseendet på verkstadens plastreparationsomfång. Numera visas Plast-arbetsoperationerna på plastspecifikationen.

CABAS – Varning vid en vald arbetsoperation som har tid ”0”

En informationstext visas för att uppmana användaren att manuellt ange en tid för den valda arbetsoperationen.

CABAS – En av användaren vald delyta för lack ändras inte längre vid ändring av skadeytan eller tillägg av ytterligare en skadeyta på denna detalj

Hittills ändrade systemet en tidigare vald delyta för lack till lackytan för den kompletta detaljen när man ändrade svårighetsgrad eller storlek av en yta eller lade till ytterligare en skadeyta på en detalj. Nu behåller man den tidigare valda delytan för lack – man måste dock kolla själv om man möjligtvis borde manuellt ändra sitt tidigare gjorda lackval.

CABAS – Nytt fält på Inlösen Sales -sidan för Trafi certificate number

På begäran av försäkringsbolagen har vi lagt till ett fält för Trafi certificate number på sidan ”Inlösen Sales”.

CABAS – Nya fält på Inlösen-sidan

Nu finns det möjlighet att ange hur länge ett inlöst fordon ska användas och man kan också mata in mera information om fordonets däck vid inlösen.

Momsavdrag/Leasing: automatiskt val

Man har lagt en automatisk val av MOMS-hantering till CABAS:

 • När ett FB aktiverar fältet "momsreducering" ska dropdown listan automatiskt populera alternativet "avdrag efter moms".
 • När man väljer "momsreducering" och "Leasing" eller bara "Leasing" blir texten "Avdrag före moms" förvalt.