När du har läst ett meddelande i CABAS blir detta markerat som läst, även för andra inloggade användare i er organisation. Det kan vara bra att markera meddelandet som oläst så att andra ser att det finns nya inkomna meddelanden.

  • Gå till Startsidan i CABAS
  • Högerklicka på aktuell kalkylrad och välj Öppna meddelanden eller…
  • Klicka på pilen till vänster om Kalkyl-id:t
  • Högerklicka på raden för meddelandet och välj Öppna meddelande  • Markera meddelanderaden och klicka på ikonen Markera meddelande som oläst
  • Klicka sedan på Stäng  • Nu blir raden markerad med fet stil igen, vilket visar att ett oläst meddelande finns