• Gå till Grunddata och klicka på Bokningsscheman
  • Dubbelklicka på önskat bokningsschema eller klicka på pennan för att redigera
  • Välj önskad checklista i listrutan 
  • Observera att Standardchecklistan inte kan kopplas till olika moment i schemat
  • Dubbelklicka på önskat moment
  • Gå till fliken Arbetssteg i checklista
  • Markera de arbetssteg som ska kopplas till aktuellt moment
  • Klicka på OK
  • Upprepa detta för samtliga moment
  • Observera att om du använder extern lackerare och kopplar arbetssteg till lackering, så följer checklistan för dessa arbetssteg med till lackeraren för klarmarkering och signering.
  • Klicka på Spara när du är klarOm det finns punkter i checklistan som är av mer administrativ art, kan du koppla dessa till en ärendestatus. Det kan till exempel vara aktiviteter som skall utföras i samband med in- eller utlämning av fordonet. 


I en befintlig eller ny checklista väljer du vilken status som punkten är kopplad till genom att markera statusen i menyn. Om du sedan har valt inställningen att checklistan automatiskt skall visas, så kommer den visas vid en statusförändring i ärendet. I annat fall går det att manuellt öppna checklistan och signera punkten.