I februari-releasen kommer funktionen VIN-kodsökning som underlättar kalkyleringen i CABAS. Utöver det har kända fel rättats, samt åtgärder vidtagits för att förbättra prestanda och säkerhet.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes Februari

  • CABAS: VIN-tjänst för Volvo personbilar

CABAS: VIN-tjänst för Volvo personbilar

Med den här releasen kommer den första VIN-tjänsten i CABAS, för Volvo personbilar. VIN-tjänsten är avgiftsbelagd. Vid en VIN-kodsökning filtreras där det är möjligt reservdelar fram till det kalkylerade fordonet, vilket spar tid och underlättar kalkyleringen. VIN-kodsökningen används enkelt direkt från fliken Ägare/Fordon i CABAS.

Vid träff på VIN-kodsökningen filtreras där det är möjligt reservdelarna för det kalkylerade fordonet fram som ett begränsat urval. Följande Volvo-modeller är matchade mellan Volvo och CABAS:

VIN-tjänsten ger utöver matchning av reservdelar en mängd värdefull information tillhörande det kalkylerade fordonet. Genom att klicka på ikonen på fliken Ägare/Fordon eller i fönstret för positionsåtgärd, finns möjlighet att utnyttja detaljerad fordonsinformation, bland annat utrustningskoder och beskrivningar. Denna information tillhandahålls även om modellen inte är matchad mellan CABAS och Volvo.


VIN-kodsökning som får träff, d v s modellen är matchad och reservdelar filtreras fram, är avgiftsbelagd enligt prislistan och kostar 0,68€/sök. En VIN-kodsökning som inte får träff hos Volvo kostar ingenting.

Nya modeller