Med denna release kommer ett antal förbättringar och nya funktioner. Du får bland annat bättre översikt vad som sker på verkstaden genom den nya statussidan samt stöd för automatiserad planering.

Nedan kan du läsa mer om den nya funktionaliteten.

Länkar till Release Notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan december

  1. CAB Plan: Gamla inloggningen tas bort
  2. CAB Plan: Ny statussida
  3. CAB Plan: Automatisk planering
  4. CAB Plan: Datum för registrering av ärendet synligt i flödesvisningen
  5. CAB Plan: Alla skadebesiktningar med i rapporten
  6. CAB Plan: Se historiskt bokad tid i ärendet

CAB Plan: Gamla inloggningen tas bort

Från och med releasen den 7 december kommer den gamla inloggningsrutinen i CABAS och CAB Plan att tas bort. Detta görs för att möta krav på ökad IT-säkerhet. Du behöver då ha ditt användarnamn och lösenord tillgängligt för att kunna logga in.

Det här behöver du göra före 7 december:

  • Ta reda på ditt användarnamn och lösenord. Har du inte tillgång till ditt lösenord kan du beställa ett nytt genom att klicka på ”Glömt lösenord” vid inloggning.
  • Se till att du använder någon av följande webbläsare som stöds av CABAS/CAB Plan: Chrome, Edge, Internet Explorer 9 eller senare.
  • Logga in via det nya inloggningsförfarandet för att säkerställa att det fungerar för dig. Om du får problem med detta ber vi dig kontakta vår Support.

CAB Plan: Ny statussida

CAB Plan har fått en helt ny sida som visar information om verkstadens aktiva reparationer. Syftet med statussidan är att snabbare få överblick över vad som pågår och vad som eventuellt behöver hanteras. Totalt finns 15 olika informationsfält som via inställningar på sidan kan döljas eller visas. Det är också möjligt att välja färg på informationsfälten för att skilja dem åt. De flesta fält är klickbara för att få ytterligare information och det går även att öppna de aktuella reparationsärendena.

CAB Plan: Automatisk planering

Nu finns det möjlighet att planera ut reparationsjobb direkt på resurser utan att att först boka reparationen. Detta görs i ärendet med hjälp av den nya knappen ”Sök och planera”. För att enklare kunna se om planeringen blev som förväntat visas resursnamnen upp på jobben efter planering. Planeringen av jobben sker utifrån vilken resurs som har mest tillgänglig tid.

Om det inte finns tillräckligt med tid på någon enskild resurs eller verktyg, men totalt sett på avdelningen, kommer jobben enbart bokas. Planeringen behöver då göras manuellt. När det av någon anledning inte går att planera som tänkt kommer information att visas med en förklaring.

Många verkstäder väljer att planera på team istället för enskilda resurser. I det fallet ska verkstaden välja att team har prioritet. Detta görs i grunddata för avdelningar, på respektive avdelning.

Det går även att automatiskt planera ut de bokade jobb som finns på respektive avdelning och dag i planeringen. Då kommer de största jobben planeras först på de resurser som har mest tillgänglig tid. De jobb som inte kan planeras ut automatiskt kommer att ligga kvar och måste planeras ut manuellt.


CAB Plan: Datum för registrering av ärendet synligt i flödesvisningen

Våra användare har önskat att enkelt kunna se i flödesvisningen när ärendet skapades. En ny kolumn har lagts till som kan aktiveras via inställningarna för flödesvisningen. Det går också att skapa sina egna favoriter för flödesvisningen med detta datum.

CAB Plan: Alla skadebesiktningar med i rapporten

Den skadebesiktningsrapport som finns i CAB Plan har tidigare endast visat skadebesiktningar som kommit från externa bokare. Nu kommer även de skadebesiktningar som man själv skapat i CAB Plan att synas. En sammanställning av hur många bokningar som gjorts internt och externt har också lagts till i rapporten.

CAB Plan: Se historiskt bokad tid i ärendet

I ärendet är det nu möjligt att se om den totala tiden för reparationen har ändrats av verkstaden själv eller av en extern bokare.