Gå in på menyn Skadebesiktningsbokning och välj Besiktningsavtal i listrutan.


Här listas de avtalsförslag som du har fått från andra verkstäder. Du har möjlighet att filtrera på aktiva och inaktiva avtal samt exportera listan med avtal till Excel. Du kan även sortera efter kolumnrubrikerna genom att klicka på den kolumn du vill sortera efter.
 


Under åtgärder kan du välja att acceptera, avvisa eller återkalla ett avtal.

 

Acceptera avtal

Du accepterar ett avtal genom att klicka på ett avtalsförslag för att se och välja vilka fordonsfabrikat och årsmodeller som ska kunna bokas på denna verkstad innan avtalet godkänns.

  1. I listrutan kan du välja vilka bilfabrikat som verkstaden tar emot, samt lägsta och högsta ålder. 
    Klicka på Lägg till.
  2. Ta bort ett fabrikat genom att klicka på soptunnan
  3. Ta bort Alla fabrikat genom att klicka på den röda soptunnan överst i kolumnen
  4. Tar verkstaden emot alla märken väljer du Alla och klickar på Lägg till.
  5. Klicka på Acceptera när du är klar.Avvisa avtal
Du avvisar ett avtal genom att klicka på Avvisa till höger om raden för vald verkstad. När du väljer Avvisa behöver du ange en orsak varför du avvisar förfrågan. Till exempel om fel märken är valda.

 

Återkalla avtal

Du kan återkalla ett giltigt avtal genom att klicka på Återkalla till höger på raden för vald verkstad.