Med releasen i oktober kommer förbättringar för dig som har behov av att flytta kalkyler till andra verkstäder. Nu kan du också sätta en rabattfaktor för begagnade delar. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.
Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes oktober

  • CABAS: Förtydligande av flödet för att överföra kalkyler mellan verkstäder.
  • CABAS: Rabatt för begagnade delar.
  • CABAS: Möjlighet att bifoga bilder och dokument på totalt 10MB.
  • CABAS: Förbättring i kalkylens Skadeflik.
  • Försäkringsbolag: Tillägg i Avtalskontroll.
  • Försäkringsbolag: Förtydligande av flödet för att överföra kalkyler mellan verkstäder.
  • Försäkringsbolag: Öppnade fält i skadesvar.

CABAS: Förtydligande av flödet för att överföra kalkyler mellan verkstäder

Nu har vi gjort det tydligare vid överföring av en godkänd kalkyl till en annan verkstad som ska ta över reparationsuppdraget. Den mottagande verkstaden skapar en kopia av kalkylen som får en ny identitet.

Detta gör att försäkringsbolaget tydligt kan se att den nya kalkylen är baserad på en tidigare godkänd kalkyl från en annan verkstad.

Verkstaden som överför kalkylen ser detta i kalkylhistoriken:

Verkstaden som tagit emot kalkylen ser detta i kalkylhistoriken för kopian av kalkylen:

CABAS: Rabatt för begagnade delar

Vi har gjort det möjligt att avtala om en faktor för begagnade delar.

Rabatten/faktorn som verkstaden och försäkringsbolaget kommit överens om visas i kalkylen när försäkringsbolaget har valts för denna kalkyl.

CABAS: Möjlighet att bifoga bilder och dokument på totalt 10MB

Vi har utökat den externa minneskapaciteten som möjliggör för verkstaden att skicka bilder och dokument på totalt 10MB tillsammans med kalkylen till försäkringsbolagen.

CABAS: Förbättring i kalkylens Skadeflik

Vi har förbättrat arbetsflödet i kalkylens Skadeflik. Vid byte av försäkringsbolag i kalkylen rensas nu all tidigare inhämtad information som var kopplad till det tidigare valda försäkringsbolaget.

Försäkringsbolag: Tillägg i Avtalskontrollen

”Rabatt för begagnade delar” har lagts till i Avtalskontrollen mellan verkstad och försäkringsbolag.

Försäkringsbolag: Förtydligande av flödet för att överföra kalkyler mellan verkstäder

Försäkringsbolaget ser nu tydligt på startsidan, med hjälp av en ny ikon, när en kalkyl bytt verkstad:

Obs! Om du inte ser ikonen: Klicka på kugghjulet för inställningar på startsidan, välj "Ikoner och text" och sedan "Statusikoner i första kolumnen".

Försäkringsbolag: Öppnade fält i skadesvar

Vi har låst upp fälten ”Trafikduglighet”, ”Hyrbil” och ”Hyrbilsinformation” som möjliggör editering genom försäkringsbolagen före sändning av skadesvaret till verkstaden.