I CAB Plan-versionen för oktober hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat har man nu stöd för att utföra stickprovskontroller på färdiga reparationer samt automatisk ombokning av lånebilar.

Länkar till Release Notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan oktober

 1. CAB Plan: SMS för att lämna bil utifrån datum för lämning
 2. CAB Plan: Datum för lämning av bil i flödesvisningen
 3. CAB Plan: Automatisk ombokning av lånebil
 4. CAB Plan: Möjlighet att lägga till mer text till hyrbilsföretag
 5. CAB Plan: Fler roller kan lägga frånvaro på hela organisationen
 6. CAB Plan: Bättre filtrering på resurser i flödesvisningen
 7. CAB Plan: Information om gamla skador i skadefliken
 8. CAB Plan: Hantering av stickprovskontroller av färdiga reparationer
 9. CAB Plan: Tydligare markering av teknikerns aktuella punkter i checklistan
 10. CAB Plan: Ikoner för checklista, dokument och foton flyttade till ärendehuvudet
 11. Skadebesiktningsportal: Mer bokningsinformation i kopian på bekräftelsen

CAB Plan: SMS för att lämna in bil utifrån datumet för lämning

Nu kan den automatiska SMS-påminnelsen för att lämna in bil ställas in så att det skickas utifrån det datum som kunden har fått för att lämna bilen och som då finns angivet i reparationsärendet. Finns det inget datum för lämning angivet i ärendet kommer datumet för det första bokade jobbet användas.

CAB Plan: Datum för lämning av bil i flödesvisningen

I flödesvisningen finns nu en ny kolumn där datum och tid för när kunden skall lämna bilen på verkstaden visas. Kolumnen går att sortera i kronologisk ordning genom att klicka på kolumnnamnet.

CAB Plan: Automatisk ombokning av lånebil

Om en lånebil är bokad i samband med en reparation som senare blir ombokad, kommer lånebilen automatiskt också att bokas om, under förutsättning att lånebilen är tillgänglig under den nya bokade tiden. Om lånebilen redan är uppbokad visas en varning vid datumet för lånebil samt även en varning när ärendet sparas.

CAB Plan: Möjlighet att lägga till mer text till hyrbilsföretag

Vid bokningsförfrågan till ett hyrbilsföretag finns nu möjlighet att skriva upp till 250 tecken i fältet för övrig information.

CAB Plan: Fler roller kan lägga frånvaro på hela organisationen

Våra kunder har önskat att även personer med rollerna Planerare och Bokare skall ha möjlighet att lägga frånvaro på hela organisationen. Tidigare har bara rollen Administratör kunnat göra detta.

CAB Plan: Bättre filtrering på resurser i flödesvisningen

I flödesvisningen har det tidigare endast varit möjligt att filtrera på en avdelning eller en resurs i taget. Nu kan du välja att markera vilka avdelningar eller resurser du vill se. Om du t.ex. bara är intresserad av ärenden som är planerade på vissa resurser på en avdelning så kan denna funktion användas. Det går naturligtvis också att skapa och spara en favoritinställning som inkluderar denna nya filtrering.

CAB Plan: Information om gamla skador i skadefliken

Ett nytt fält har lagts till i ärendets skadeflik, där information om gamla existerande skador kan läggas till. Om denna information har angetts vid bokning av en skadebesiktning via CAB´s skadebesiktningsportal kommer den automatiskt läggas till i fältet.

CAB Plan: Hantering av stickprovskontroller av färdiga reparationer

Tidigare i år släpptes funktionalitet för checklistor och möjlighet att göra egenkontroll för de olika aktiviteterna i reparationen. Nu har vi även lagt till möjlighet att hantera stickprovskontroller av färdiga reparationer. I samband med detta så har vi flyttat aktiveringen av checklistor och hantering av mallar till en egen flik i grunddata.

Aktivera stickprovskontroll genom att markera rutan i inställningar. För att skapa en mall för stickprovskontroll klickar du på ”+”. Det finns ett antal fördefinierade punkter i den mall som visas där du kan editera, ta bort eller lägga till egna punkter.

Du kan skapa flera mallar för stickprovskontroll, men det är den som valts till favorit som kommer att användas när ett ärende valts ut för stickprov. För att välja ut ett ärende för stickprovskontroll öppnar du den checklista som tillhör ärendet och markerar rutan för stickprovskontroll. När detta är gjort kommer ärendet att få ytterligare en ikon som används för att kontrollera punkterna för just stickprovskontroll.

När du öppnar listan för stickprovskontroll från ärendet syns även ärendets checklista i fönstret. Denna har du som stöd för att se att samtliga punkter som är godkända. När du registrerat punkterna för stickprovskontrollen markeras rutan ”Klar” för att visa att stickprovskontrollen är gjord. Detta gör att ikonen för stickprovskontroll i ärendet får en grön bock.

För att kunna hitta pågående och redan genomförda stickprovskontroller finns en ny rapport som hittas bland övriga rapporter under menyn ”CAB Plan rapporter”. Där kan du utifrån ett datumintervall söka fram vilka stickprovskontroller som gjorts eller som fortfarande är pågående. Du kan också öppna listan för stickprovskontroll direkt från rapporten.

CAB Plan: Tydligare markering av teknikerns aktuella punkter i checklistan

Om du valt att koppla punkter i checklistan till de olika jobben i reparationen kommer det nu vara tydligare för teknikern vilka punkter som gäller för det aktuella jobbet när checklistan öppnas.

CAB Plan: Ikoner för checklista, dokument och foton flyttade till ärendehuvudet

Ikoner för dokument, foton, checklista och stickprov har flyttats till ärendehuvudet så att de alltid skall vara lättåtkomliga.

Skadebesiktningsportal: Mer bokningsinformation i kopian på bekräftelsen

Om du valt att alltid få en kopia på bokningsbekräftelsen får du nu betydligt mer information om själva bokningen jämfört med tidigare. Information från samtliga fält som är möjliga att fylla i vid en skadebesiktningsbokning kommer att finnas med i kopian på bokningsbekräftelsen.