För att möjliggöra för en plåtverkstad att boka extern lack i en lackverkstads CAB Plan behöver Lackverkstaden göra följande:

  • Gå till CAB Plan Grunddata 
  • Klicka på Externa bokare
  • Klicka på +Lägg till ny


  • Välj vilken verkstad du vill lägga till som bokare


  • Markera den eller de bokningsschema som verkstaden ska använda när reparationer bokas i din verkstad


  • Klicka på Spara
  • Nu visas verkstaden i listan över externa bokare


  • När detta är klart behöver plåtverkstaden samt övriga användare starta om CAB Plan för att se ändringen.