Den största förändringen som kommer med denna CABAS-version är den nya inloggningsrutinen som alla användare möts av vid inloggning på CSP-plattformen första gången efter releasen.

Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes juni

  • CSP: Ny inloggningsrutin för CABAS och CAB Plan
  • CABAS: Försäkringsfrågesvar har utökats med Försäkringstagare och Holder
  • CABAS: Ny funktionalitet i Statistikportalen

CSP: Ny inloggningsrutin för CABAS och CAB Plan

Med denna CSP-release införs en ny, säkrare inloggning till CABAS och CAB Plan, som vi skickat ut förhandsinformation om den 27 maj.

Här hittar du informationsmaterialet om den nya inloggningsrutinen:

Ny inloggningsrutin CABAS/CAB Plan

CABAS: Försäkringsfrågesvar har utökats med Försäkringstagare och Holder

Uppgifter om försäkringstagare och fordonsägare finns nu med i försäkringsfrågesvaret.

CABAS: Ny funktionalitet i Statistikportalen

Nu finns möjlighet för verkstäder att gruppera/filtrera statistikrapporter på den person som skapat ett CABAS-ärende (kalkyl).

Nya modeller