I CAB Plan-versionen för juni hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan du nu skapa olika checklistor beroende på typ av reparation samt koppla checkpunkterna till arbetsmomenten.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan juni

 1. CSP: Ny inloggningsrutin för CABAS och CAB Plan
 2. CAB Plan: Visa planeringen från flödesvisningen
 3. CAB Plan: Olika checklistor beroende på typ av reparation
 4. CAB Plan: Koppla punkter i checklistan till arbetsmoment
 5. CAB Plan: Tvingande signering av punkter i checklistan
 6. CAB Plan: Indikering att samtliga punkter i checklistan är signerade
 7. CAB Plan: Markera skador i ärendet vid besiktning och inlämning för reparation
 8. CAB Plan: Skadebesiktningsavtal utan val av fabrikat
 9. Skadebesiktningsportal: Nya fält vid bokning av skadebesiktning
 10. Skadebesiktningsportal: Skadenummer tillagt i skadebesiktningsrapporten
 11. Skadebesiktningsportal: Val av fabrikat, ålder samt märkesverkstad för bokning
 12. Skadebesiktningsportal: Ålder på fordonet behöver anges vid verkstadssökning

CSP: Ny inloggningsrutin för CABAS och CAB Plan

Med denna CSP-release införs en ny, säkrare inloggning till CABAS och CAB Plan, som vi skickat ut förhandsinformation om den 27 maj.

Här hittar du informationsmaterialet om den nya inloggningsrutinen:

Ny inloggningsrutin CABAS/CAB Plan

CAB Plan: Visa planeringen från flödesvisningen

Vid dubbelklick på ett moment i flödesvisningen öppnas aktuell dag och avdelning i planeringen.

CAB Plan: Olika checklistor beroende på typ av reparation

I inställningar under fliken checklistor kan du skapa flera checklistor som kan anpassas utifrån vilken typ av reparation den skall användas för. Checklistorna kan skapas från en tom mall eller från de mallar som finns tillgängliga. En annan nyhet är att du kan skapa frågor med svarsalternativ. Checklistorna som skapas kan kopplas till till de bokningsscheman som används. Om du inte gör en koppling kommer den checklista som som är satt som standard att användas för de olika bokningsscheman som finns.

CAB Plan: Koppla punkter i checklistan till arbetsmoment

Om du kopplat en checklista till ett bokningsschema kan du markera vilka punkter i checklistan som tillhör vilket arbetsmoment. Det är också möjligt att koppla punkter som tillhör jobb som en extern verkstad gör. Då kommer den externa verkstaden kunna signera dessa.

CAB Plan: Tvingande signering av punkter i checklistan

Du kan i organisationsinställningarna välja att checklistan skall öppnas för teknikern när ett jobb klarmarkeras och dessutom att ett jobb inte kommer att kunna startas om punkter kopplade till föregående jobb inte är signerade.

CAB Plan: Indikering att samtliga punkter i checklistan är signerade

När samtliga punkter i en checklista är signerade kommer en grön bock att visas på symbolen för checklistan.

CAB Plan: Markera skador i ärendet vid besiktning och inlämning för reparation

Det finns nu möjlighet att markera skadornas placering på en bild i ärendet. Det finns två separata bilder att markera på, en för skador upptäckta vid besiktningen och en för ytterligare skador när bilen lämnas in för reparation.

CAB Plan: Skadebesiktningsavtal utan val av fabrikat

Från och med denna release väljer du inte vilka fabrikat som du vill ha skadebesiktningsbokningar för när du skickar ett avtal till en extern bokare. Det är istället den externa bokaren som avgör vilka fabrikat som är giltiga. När avtalet är godkänt av den externa bokaren kommer de aktuella fabrikaten att framgå när du öppnar avtalet.

Skadebesiktningsportal

Skadebesiktningsportal: Nya fält vid bokning av skadebesiktning

4 nya fält har lagts till som kan göras tillgängliga vid bokning av en skadebesiktning. Dessa är Handläggare, Försäkringsbolag, Hyrbilsinformation och Information om tidigare skador. Samtliga fält är fritext.

Skadebesiktningsportal: Skadenummer tillagt i skadebesiktningsrapporten

I rapporten över bokade skadebesiktningar, som finns på administrationssidan för skadebesiktningsportalen, är skadenummer tillagt.

Skadebesiktningsportal: Val av fabrikat, ålder samt märkesverkstad för bokning

Från och med denna release kommer valet av vilka fabrikat som skall vara möjliga att boka bestämmas av den som administrerar skadebesiktningsportalen. Vilka fabrikat som är aktuella väljs när ett avtal kommer in från en verkstad. Det går nu också att per fabrikat välja ett specifikt åldersintervall. Till exempel att en verkstad endast skall visas i verkstadslistan om åldern på fordonet är mer än 3 år. Du kan också markera att verkstaden är en märkesverkstad för ett specifikt märke. Detta kommer visas som en liten grå fylld cirkel vid verkstadsnamnet i verkstadslistan vid bokning. Det är naturligtvis möjligt att förändra befintliga avtal med dessa nya parametrar.

Skadebesiktningsportal: Ålder på fordonet behöver anges vid verkstadssökning

Då ålder på fordonet är en ny parameter vid sökning på verkstäder i skadebesiktningsportalen kommer ålder att behöva anges tillsammans med fabrikatet om automatisk hämtning av fordonsuppgifter från det nationella fordonsregistret inte är aktiverat.