I CAB Plan-versionen för april hittar du nu ett antal förbättringar och nya funktioner. Bland annat kan du nu enkelt skicka ett avbokningsmejl för hyrbil om reparationen bokas om och ange en tid för kunden att lämna bilen som visas i kundens SMS.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes CAB Plan april

 • CAB Plan: Avbokning av hyrbil
 • CAB Plan: Enkelt att se ändrade tidstämplingar
 • CAB Plan: Datum och tid för när kunden skall lämna fordonet för reparation
 • CAB Plan: Sortera jobb efter storlek i planeringsvyn
 • CAB Plan: Ändra planering av jobb inifrån ett ärende
 • CAB Plan: Ny status ”Klar för leverans”
 • CAB Plan: Kund- och reparationsnoteringar visas i skadebesiktningskalendern
 • CAB Plan: Kommentarer på bilder i kalkylen följer med till ärendet (endast med CABAS)
 • CAB Plan: Varning för att inte glömma hyrbil inkluderar nu också lånebil
 • CAB Plan: Ändrat sökintervall för levererade ärenden som inte är fakturerade
 • KPI-Portalen: Välja datumintervall för visning av KPI-värden
 • KPI-Portalen: Val att exkludera skademoment maskin eller glas (endast med CABAS)
 • Skadebesiktningsportalen: Skadebesiktningsrapporten utökad med ny information
 • Skadebesiktningsportalen: Informationstext till fordonsägaren gällande bifogade bilder

CAB Plan: Avbokning av hyrbil

När du bokar av en hyrbil där ett bokningsmejl har gått till hyrbilsföretaget får du en fråga om du också vill skicka ett mejl med en avbokning. Väljer du att göra det kan du också lägga till en förklaring till varför hyrbilen avbokas.


CAB Plan: Enkelt att se ändrade tidstämplingar

Om du ändrar tiden för närvaro eller på jobb för en tekniker i teknikervyn kan du välja att lägga till en kommentar varför tiden ändrats. Ikonen med pennan visas dessutom med orange färg på en tidstämpling som har ändrats. Kommentaren och tiderna som har ändrats är endast synliga på aktuell dag och tekniker i teknikervyn.


CAB Plan: Datum och tid för när kunden skall lämna fordonet för reparation

Det finns nu möjlighet att välja datum och tid för när kunden skall lämna fordonet för reparation. I Grunddata i fliken SMS är det valbart att det datum och klockslag som anges i ärendet även skall visas i det SMS som skickas till kunden som påminnelse. Valet finns, precis som tidigare, att i stället visa datumet för när första jobbet i reparationen är bokat.


CAB Plan: Sortera jobb efter storlek i planeringsvyn

Numera kan alla jobb, som finns för planering en viss dag på en depå, sorteras utifrån storlek. Detta kan vara bra om du vill planera ut stora jobb först och sedan fylla på med de mindre.

CAB Plan: Ändra planering av jobb inifrån ett ärende

Det har länge funnits önskemål om att kunna flytta på redan planerade jobb i planeringen inifrån ett ärende. Det är nu möjligt att göra och dessutom finns också möjlighet att dela på dessa jobb, ta bort dem från planeringen eller flytta dem till att-göra-listan. Dessa val får du om du högerklickar på momentet. Vi har också lagt till en text i informationsrutan, som visas om du för muspekaren över jobbet, som säger när nästa jobb i reparationen är planerat att utföras.

CAB Plan: Ny status ”Klar för leverans”

Vi har lagt till en ny status för ärendet som heter ”Klar för leverans”. Den kommer att visas i ärendet men kan inaktiveras i organisationsinställningarna om du inte önskar att använda den. Statusen kan med fördel användas av en kundmottagare när fordonet är klart att hämtas av kunden.

CAB Plan: Kund- och reparationsnoteringar visas i skadebesiktningskalendern

Nu behöver du inte längre öppna ett skadebesiktningsärende för att läsa kund- och reparationsnoteringar. Dessa är nu tillgängliga direkt på bokningen i kalendern.

CAB Plan: Kommentarer på bilder i kalkylen följer med till ärendet (endast med CABAS)

Om du har skrivit kommentarer på bilderna i kalkylen går dessa att även läsa på samma bilder i ärendet.

CAB Plan: Varning för att inte glömma hyrbil inkluderar nu också lånebil

Den varning som kan aktiveras i organisationsinställningarna om att komma ihåg att boka hyrbil inkluderar nu också lånebil. Det räcker att någon av dessa är vald för att varningen inte skall visas.

CAB Plan: Ändrat sökintervall för levererade ärenden som inte är fakturerade

I menyn ”Sök” finns möjlighet att söka fram levererade ärenden som inte är fakturerade. Nu går det att söka mellan två datum med max 3 månaders mellanrum. Tidigare var det bara möjligt att söka från dagens datum och 3 månader bakåt.

KPI-portalen: Välja datumintervall för visning av KPI-värden

Tidigare kunde enbart värden på KPI hittills innevarande år och på månad visas. Nu kan du istället sätta ett datumintervall och t.ex. se värden för föregående vecka.

KPI-portalen: Val att exkludera skademoment maskin eller glas (endast med CABAS)

Möjlighet att filtrera på skadetyp har lagts till. De skadetyper som går att filtrera på är maskin och glas, vilket gör att du t. ex. kan välja att endast visa värden som inte innehåller skadetypen glas.

Skadebesiktningsportalen: Skadebesiktningsrapporten utökad med ny information

Om du använder vår webbaserade skadebesiktningsportal kan du på administrationssidan generera en rapport över gjorda bokningar. Tidigare syntes enbart datumet när inspektionen var bokad på verkstaden, men nu går det även att se vilket datum och vilken tid som bokningen gjordes.

Skadebesiktningsportalen: Informationstext till fordonsägaren gällande bifogade bilder

Vid bokning av en skadebesiktning finns möjlighet att bifoga bilder på skadan om den funktionen är aktiverad. På administrationssidan går det nu att lägga till en text som förklarar fördelarna med att bifoga bilder för bokaren.