Med denna CABAS-version har vi möjliggjort kalkylering av ytterligare klarlack – funktionen som fanns beskriven i ”Användarinstruktion för tidsättning av billackering” men som saknades i själva systemet. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen.

Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

Sammanfattning Release notes april

  • CABAS: Implementation av ”Ytterligare klarlack”
  • CABAS: Ytrikta - Begränsning av skadeytans maximala storlek
  • CABAS: Skadebesiktningsapp- och app-relaterad utveckling i CABAS
  • CABAS: Alla fält uppdateras när svaren från försäkringsfrågan läses in
  • CABAS: Nya rapporter i Statistikportalen
  • CABAS: Genväg till Release notes på startsidan

CABAS: Implementation av ”Ytterligare klarlack”

Med denna release kan ”Ytterligare klarlack” kalkyleras separerat från ”Ytterligare kulör” – en funktionalitet som enligt ”Användarinstruktion för tidssättning av billackering” redan skulle ha funnits i CABAS sedan tidigare. Med denna release har vi nu äntligen separerat dessa två åtgärder för kalkylering samt även separerat dem på lackspecifikationen.

CABAS: Ytrikta – Begränsning av skadeytans maximala storlek

Som vi tidigare informerat om är den maximala storleken som kan anges för en skadeyta som ska repareras begränsad till 15 dm2 från och med denna release.

En röd ram runt fältet för skadeytan indikerar att ett värde som är större än den maximala ytan (15 dm2) har matats in.

CABAS: Skadebesiktningsapp- och app-relaterad utveckling i CABAS

1. Bilder tagna med skadebesiktningsappen läggs automatiskt in i kalkylen.
Tidigare var det lätt att glömma bort att föra över bilder som tagits med skadebesiktningsappen till kalkylen i datorn och bilderna hann raderas från appen innan överföringen blev av. Med denna utveckling läggs bilderna tagna med skadebesiktningsappen automatiskt in i kalkylen.

2. ”Quick start” för skadebesiktningen
Endast registreringsnumret behöver anges för att snabbt kunna ta bilder med appen. I ett senare skede väljs rätt CABAS-modell i datorn.

3. Se kalkylhistoriken
Nu syns när en kalkyl skapades i skadebesiktningsappen, inifrån kalkylen eller via högerklick på startsidan.

CABAS: Alla fält uppdateras när svaren från försäkringsfrågan läses in

För att säkerställa att all information som kommer via försäkringsfrågan i kalkylen är korrekt uppdateras denna kalkylinformation varje gång en ny försäkringsfråga ställs. Tidigare kunde verkstaden byta försäkringsbolag och vid en ny försäkringsfråga uppdaterades endast fält som det nya försäkringsbolaget fyllt i. Nu raderas information från tidigare försäkringsfråga om dessa fält är tomma i svaret från den nya försäkringsfrågan.

CABAS: Nya rapporter i Statistikportalen

1. Ett filter som möjliggör att skapa rapporter på kalkyler med status ”fakturerat” är tillagt.

2. Nu finns statistik för kalkyler på tunga fordon.

CABAS: Genväg till release notes på startsidan

För att snabbt komma åt release notes finns en ny ikon på startsidan som leder direkt till listan med samtliga release notes, båda aktuella och från tidigare releaser.

Nya modeller